Aktiviteter

I disse dage kommer der en lille opkrævning af kontingent for 2018 - udsendt gennem betalingsservice. Kontingentet er uforandret 100 kr. pr. pers. Foreningen er bedst tjent med et beskedent kontingent og mange medlemmer, så derfor har bestyrelsen vedtaget at fortsætte med den lave kontingentsats. Samtidig håber vi på dit fortsatte medlemskab og opbakning i 2018. Se også foreningens lille kampagnevideo!

Borgerforeningen har bl.a. etableret torv med vandkunst, udvirket højhastighedsnet til Mols og Helgenæs og oprydning efter falleret muslingefarm i Knebel Vig samt medvirket i ”Projekt Mols i Udvikling”. Foreningen driver www.molsportalen.dk  og Molsarkivet. Bestyrelsen arbejder for bedre Internetadgang og mobildækning, bevarelse af beredskab, udrykningslæge, skole og lufthavn og arrangerer politiske møder, grundlovsmøde og hjertestarterkurser. Borgerforeningen følger op på alle sager af betydning for hele Mols og Helgenæs. Følg foreningens arbejde her på www.borgerforeningen-mols.dk

Med et medlemskab signalerer du/I, at det ikke er ligegyldigt, om vi har en borgerforening, hvis bestyrelse helt frivilligt og ulønnet arbejder for lokalsamfundets interesser. Vær med! 100 kr. er ingen herregård. Foreningens medlemmer inviteres gratis med til årets revy.

Blaabybaand
Uden Borgerforening ingen blå bånd til Mols

FærgenLægebil