Grundlovsfest

Grundlovsmøde i Præstegårdshaven siden 1993

Siden 1993 har Borgerforeningen Mols, Knebel-Rolsø Menighedsråd og præstefamilien i samarbejde holdt grundlovsmøde i Knebel Præstegårds have. Som regel med særdeles god tilslutning fra 100 -200 mennesker. Mødet varer et par timer med grundlovstale, musikalske indslag og kaffebord. Vi har søgt at skifte mellem en taler fra det politiske/folkelige landskab og en fra det kirkelige hvert andet år.

Årets grundlovsmøde

Vejrguderne var særdeles venligt stemte ved grundlovs festen i præstegårds haven i Knebel. I strålende solskin påhørte omkring 130 grundlovs gæster årets grundlovs taler, som i år var fhv. biskop over Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen. Det musikalske indslag var lagt i hænderne på Ebeltoft Harmonikaklub. 
 Årets grundlovstaler

Udsnit af festdeltagerne ved grundlovsmødet under den store blodbøg i præstegårdshaven
Udsnit af festdeltagerne ved grundlovsmødet under den store blodbøg i præstegårdshaven

Grundlovstalere