Molbostøtten

Molbostøtten er en muret obelisk, som er opstillet på Mols ved Knebel bys nordlige tilkørsel ved vejen til Agri. Støtten er rejst i 1938 af daværende nystartede Knebel Borger- og Håndværkerforening blandt andet som vejvisersten til den berømte stendysse, Porskær Stenhus.
Gennem en del år led støtten under stærkt forfald, men Borgerforeningen satte sig for at skaffe midler til en gennemgribende renovering.
Det lykkedes at skaffe midler gennem lokale bidragydere, indsamling og fondsmidler. Der blev lavet renoveringsplan i 2008

De fire relieffer illustrerer fire af de mest kendte Molbohistorier: Storken i rugmarken, Kirkeklokken, Stokken og Pølsen.

Se mere om Molbostøttens historie her!
Molbostøtten

Benene og stokken
Benene og stokken

Kirkeklokken
Kirkeklokken

Pølsen
Pølsen

Storken i rugmarken
Storken i rugmarken

 

Se mere om molbohistorierne her