Andre projekter

Vistoft Mølle

Vistoft Mølle, som er den sidste af en stribe møller på Mols, er fredet ved tinglysning af 2. april 1959 og igen ved fornyet deklaration 3. november 1976 for at sikre den kulturhistoriske og landskabelige værdi, som Vistoft mølle repræsenterer. Fredningen dekreterer beskyttelse af møllen mod såvel nedrivning som stærkt foranderlige indgreb.
De påtaleberettigede og møllens ejer er hver for sig eller begge i forening berettigede, men ikke forpligtigede til at vedligeholde møllen. De påtaleberettigede er Nationalmuseet, Naturfredningsnævnet og Ebeltoft (nu Syddjurs) kommune. Møllen blev brandforsikret af Ebeltoft kommune, men ikke forsikret mod skader som følge af storm.

De sidste korrespondancer ses her:

26.06.2017 - Vistoft Mølle - Værd at bevare!
02.01.2012 - Vistoft Mølle et RealDaniaprojekt?
25.11.2011 - Hvorfor er Vistoft Mølle uden for Nationalparken
20.09.2008 - Ansøgning om projekttilskud gennem LAG til Vistoft Mølle med LAG´ens afslag og Borgerforeningens replik med fornyet afslag
25.05.2007 - Vistoft mølle - også et ansvar for Syddjurs kommune
25.04.2006 - Vistoft Mølle renovering og svar fra Teknisk udvalg

Vistoft Mølle
Vistoft Mølle

Borgerforeningen har søgt 10 andre fonde, men fået afslag

Hjertestarter

Der er nu placeret 14 hjertestartere rundt omkring på Mols og Helgenæs.
Du kan se placeringerne her 

01.02.2012 - Placering af hjertestarter bevilget af TRYGfonden
05.04.2006 - Hjertestarter -Beredskabskommissionens svar
07.03.2006 - Hjertestarter -Fornyet henvendelse til Beredskabskommissionen 
27.02.2006 - Hjertestarter svar fra amtet
05.02.2006 - Ansøgning om hjertestarter

Akuthjælper
Akuthjælper
Hjertestarterteam
Hjertestarterteam