Årets Landsby

Kandidatforslag til Årets Landsby 2016

Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Landdistrikternes Fællesråd vil igen uddele prisen som Årets Landsby 2016. Det er tyvende gang, at prisen skal uddeles. De tidligere modtagere er Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads og Vestervig. Knebel var med i opløbet i 2006, hvor Ballum løb med prisen.

Årets Tema er de frivillige ildsjæles betydning for fællesskab og lokaludvikling.
Derudover samler interessen sig om landsbyer, der har et mål for udvikling af deres landsby (udviklingsplan, landsbyprogram eller lignende) og som er organiseret med et lokalråd eller lignende. Målgruppen for prisen er landsbyer med under 2000 indbyggere. Ved indstilling af landsbyer skal følgende fremsendes:

– En motiveret ansøgning på max 3 sider.
– En kopi af udviklingsplanen, landsbyprogram el. lign.
– Vedtægter for lokalråd eller lignende.
– Referat fra seneste generalforsamling/årsmøde i lokalråd og lign.

På den baggrund har formanden på ny fremsendt en motiveret ansøgning om at være blandt kandidaterne til årets uddeling af landsbyprisen i Danmark. Ansøgningen har været rundsendt til bestyrelsens godkendelse.

Kandidatforslag til ” Årets Landsby 2006”

Borgmesteren i Ebeltoft kommune har fra Landsforeningen Landsbyerne i Danmark modtaget en opfordring til at udsende en efterlysning af kandidatemner til ”Årets Landsby 2006”. Borgmesteren mener i sit brev til Borgerforeningen Mols, at forudsætningerne for at deltage i konkurrencen passer fortrinligt på Knebel, og han håber, at vi har lyst til at motivere byen som kandidat i 2006. 
Knebel er den største landsby på Mols og har 757 indbyggere pr. 1. januar 2006. Byen har en velanskrevet skole, som er stærkt fremme i skoene på den pædagogiske front og seks såkaldte væresteder med lokaler i varierede størrelser på brandstation, lokalarkiv, sognegård, hal og skole, samt i aktivitetscentret Lyngparken. Og da der er en stor nærbutik og en gammel kirke med et nyt, flot alterparti, skabt af Bjørn Nørgaard, er konkurrencens hovedhjørnestene til stede i landsbyen.
Konkurrenceparameteret, ”konkrete planer og tiltag for mere bosætning og nye arbejdspladser i landsbysamfundene”, passer som fod i hose til vores aktuelle situation i Knebel, som et stigende interessant bosætningsområde, idet vi netop er i fuld gang med at lave en lokalplan for hele byen til afløsning af de ti lokalplaner, som p.t. er gældende for området. Dette arbejde er et godt eksempel på et fint samarbejde mellem de mange lokalt interesserede og kommunens planafdeling. Da lokalplanen omfatter en samlet by, og planen blandt sine formål har at bevare de karakteristiske træk i bymiljøet, herunder bebyggelser af arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, indeholder planen endvidere en historisk redegørelse med beskrivelse af landsbyens byggeskik.
Vi tillader os sluttelig at vedlægge særskilt rekommandation af Knebel som kandidat til Årets Landsby 2006.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen Mols

Share Button