Årets Landsby

Se Borgerforeningens forslag til landsbyprisen 2019

Vejledende kriterier for årets Landsbypris 2019
Landsbyprisen 2019 kan tildeles en landsby, der ikke må have flere end  2.000 indbyggere. Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter den bedst samlede opfyldelse af følgende syv kriterier:
  1. Landsbyens fysiske miljø i form af boliger, øvrige bygninger, pladser m.m. skal udgøre et attraktivt nærmiljø uden forfaldne bygninger (arbejder på at fjerne forfaldne bygninger) samtidig med god adgang til naturen. (Et godt fysisk miljø kan være skabt gennem saneringer, etablering af nye aktiviteter eller faciliteter i landsbyen) 
  2. Der skal være et stærkt lokalt engagement i landsbyen gennem flere år, hvor beboerne gør en indsats for at gøre landsbyen attraktiv.
  3. Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår – f.eks. nedlæggelse af offentlig service (skoler, børnehave, plejehjem m.m.) eller private arbejdspladser.
  4. En udvikling der tager udgangspunkt i stedbundne potentialer der f.eks. kan bestå af lokal kultur, af kulturarv i form af bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder, lokale værdier – viden og sociale netværk opstået over tid båret af et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Bæredygtig udvikling f.eks. med fokus på klima, energiløsninger, miljø og FN’s verdensmål indgår også som stedbundne potentialer.
  5. Landsbyen har baseret sine aktiviteter og udvikling på en planlagt udvikling ud fra landsbyens forslag (f.eks. en lokal udviklingsplan) og indgår i et tæt samarbejde med kommunen. (Dvs. ikke alene baseret på en kommunal planlægning).
  6. Evne til at samarbejde og indgå “arbejdsdeling” med nabolandsbyer f.eks. i et klyngesamarbejde (prisen deles mellem to eller flere landsbyer).
  7. Landsbyen skal tilbyde et socialt og kulturelt miljø (med en befolkning, der yder en frivillig indsats i det lokale foreningsliv).
Praktisk om indstillingen 
Der skal oplyses om landsbyens indbyggertal pr. 1.1.2013 og 1.1.2018. 
Et forslag skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen og dens udvikling, således at forslaget forholder sig til de syv kriterier. 
Forslaget/ansøgningen skal som minimum fylde 5 sider. Der skal også udfyldes og indsendes et sammenfatningsskema til ansøgning om landsbyprisen (Word-skabelon). Dette skal alene bruges til at give et overblik over ansøgningen.
 

 

Kandidatforslag til Årets Landsby 2016

Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Landdistrikternes Fællesråd vil igen uddele prisen som Årets Landsby 2016. Det er tyvende gang, at prisen skal uddeles. De tidligere modtagere er Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads og Vestervig. Knebel var med i opløbet i 2006, hvor Ballum løb med prisen.

Årets Tema er de frivillige ildsjæles betydning for fællesskab og lokaludvikling.
Derudover samler interessen sig om landsbyer, der har et mål for udvikling af deres landsby (udviklingsplan, landsbyprogram eller lignende) og som er organiseret med et lokalråd eller lignende. Målgruppen for prisen er landsbyer med under 2000 indbyggere. Ved indstilling af landsbyer skal følgende fremsendes:

– En motiveret ansøgning på max 3 sider.
– En kopi af udviklingsplanen, landsbyprogram el. lign.
– Vedtægter for lokalråd eller lignende.
– Referat fra seneste generalforsamling/årsmøde i lokalråd og lign.

På den baggrund har formanden på ny fremsendt en motiveret ansøgning om at være blandt kandidaterne til årets uddeling af landsbyprisen i Danmark. Ansøgningen har været rundsendt til bestyrelsens godkendelse.

Kandidatforslag til ” Årets Landsby 2006”

Borgmesteren i Ebeltoft kommune har fra Landsforeningen Landsbyerne i Danmark modtaget en opfordring til at udsende en efterlysning af kandidatemner til ”Årets Landsby 2006”. Borgmesteren mener i sit brev til Borgerforeningen Mols, at forudsætningerne for at deltage i konkurrencen passer fortrinligt på Knebel, og han håber, at vi har lyst til at motivere byen som kandidat i 2006. 
Knebel er den største landsby på Mols og har 757 indbyggere pr. 1. januar 2006. Byen har en velanskrevet skole, som er stærkt fremme i skoene på den pædagogiske front og seks såkaldte væresteder med lokaler i varierede størrelser på brandstation, lokalarkiv, sognegård, hal og skole, samt i aktivitetscentret Lyngparken. Og da der er en stor nærbutik og en gammel kirke med et nyt, flot alterparti, skabt af Bjørn Nørgaard, er konkurrencens hovedhjørnestene til stede i landsbyen.
Konkurrenceparameteret, ”konkrete planer og tiltag for mere bosætning og nye arbejdspladser i landsbysamfundene”, passer som fod i hose til vores aktuelle situation i Knebel, som et stigende interessant bosætningsområde, idet vi netop er i fuld gang med at lave en lokalplan for hele byen til afløsning af de ti lokalplaner, som p.t. er gældende for området. Dette arbejde er et godt eksempel på et fint samarbejde mellem de mange lokalt interesserede og kommunens planafdeling. Da lokalplanen omfatter en samlet by, og planen blandt sine formål har at bevare de karakteristiske træk i bymiljøet, herunder bebyggelser af arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, indeholder planen endvidere en historisk redegørelse med beskrivelse af landsbyens byggeskik.
Vi tillader os sluttelig at vedlægge særskilt rekommandation af Knebel som kandidat til Årets Landsby 2006.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen Mols

Share Button