Muslingefarm

Slut med muslingefarm i Knebel Vig!

Overfiskerikontrollør, Stig Prüssing, NaturErhvervstyrelsen meddelte Borgerforeningen i mail af 24. sept. 2014 om muslingefarmen i Knebel Vig:
”Kære Jørgen Ørgård. Der har været foretaget flere kontrolsejladser i området hen over sommeren, da der gentagne gange blev fundet liner og anlægsrester, som ikke var fjernet. Først den 17. september er området konstateret endeligt ryddet, og opdrætstilladelsen vil nu blive tilbagekaldt. Hvis du ligger inde med oplysninger om evt. uafhentede bøjer eller andet, så giv mig en tilbagemelding om det. I modsat fald vil den stillede bankgaranti blive frigivet”.

Se sagsforløbet herunder:

Claus-Wille
Muslingefarm får myndighedsbesøg fra Natur Erhvervsstyrelsen