Sejlads

Skibsrute Århus - Skødshoved - Samsø

Siden generalforsamlingen 2. feb. 2012 - hvor skibsreder, direktør Poul Feddersen, værtsdirektør Jonas Pedersen, Fåborg Skibsværft samt Johan Black Petersen, Business Development A/S orienterede om sejladsen fra Skødshoved til Århus og Samsø - har der været flere forespørgsler fra såvel medlemmer som andre, der gerne ser planerne fremmet, og som har foreslået foreningen at gå i brechen for at undersøge og forestå en evt. medfinansiering af projektet. På den baggrund kan sagen følges her:

 

På spørgsmål om, hvorledes man kan organisere en folkeaktie forening og gerne kort vil have forslag til, hvorledes denne organisering optimalt kan løses, oplyser Statsaut. Revisor Mogens Andersen, Viborg – som selskabets revisor – at: ”Efter min opfattelse vil det være bedst, om I stifter et ApS og lader det købe de K/S andele I ønsker. Anpart selskabet kan stiftes ved, at sælge anparterne i stykstørrelser af DKK 100 eller mere, og på den måde fremskaffe de kontanter, der skal til for at købe andelene". Se hele revisorsvaret her!

Offentligt møde den 6. marts på Molsskolen. Til mødet har foreningen indhentet kommanditselskabskontrakt for K/S Århus Bugt Linien, samt selskabsadministrationsaftale og tegningserklæring.

Nyt materiale halverer skibets vægt, nedsætter brændstofforbruget - og bliver derved en særdeles miljøvenlig transportform. Se foreningenspressemeddelelse.

Der er lavet analyser, der påviser, at fastboende, sommerhusejere og turister i et meget betydeligt omfang har lyst til at anvende en sådan ny rute. Analyseinstitutterne Epinion kommer med en rapport om det turistmæssige grundlag for færgeruten og Capacent har lavet en rapport om grundlaget for færge forbindelse mellem Mols og Århus.

Samsø kommune har meddelt sin interesse og Syddjurs kommune har tilkendegivet interesse i forbindelsen, som faktisk understøtter tankerne i kommunens eget forslag til planstrategi.

CarbonCat færgen bygges i Fåborg - Hent prospektet her.

Samfundsøkonomisk analyse -med Bilag af færgeforbindelse mellem Skødshoved og Århus udarbejdet for Syddjurs kommune (Årh. Universitet)

Færgen

Se endvidere:

Helsidesannonce
Indstik til avis omdeling om færgefarten
Plakat om tegning af aktier i A/S Mols-Expressen
Et udbredt ønske om at kunne tegne rigtige aktier resulterer i oprettelsen af et A/S Mols-Expressen. Her findes tegningsformularen

Ruten

Desværre har det ikke været muligt at samle den nødvendige kapital, så planerne ligger fortsat i skuffen!