Borgerforeningen Mols har på sit møde den 18. oktober 2004 drøftet emner til Trafiksikkerhedsplanen.

I den anledning vil foreningen pege på fire steder, som efter bestyrelsens opfattelse rummer trafiksikkerhedsmæssige risici:

Udkørsel fra Viderup (Bykrogen) til Lyngevej/Karlshøjvej i Vistoft.
Udmunding af Porskærvej i Knebel Bygade/Møllebakken.
Ved den nordlige indkørsel til Vrinners kan vi supplerende tilføje, at røde pile >>>> afmærkning også var en mulighed.
Endvidere vil - efter vores opfattelse - afstribning i vejsider og vejmidte eller måske refleks i vejbanen være med til at øge trafiksikkerheden
, ligesom fremme af stiplanen vil betyde en øget sikkerhedsfaktor..


Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård
Fmd. Borgerforeningen Mols
Tlf. 86 35 12 25 el. 40 28 99 18

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Niels Christian Laustsen [mailto:ncl@ebeltoft.dk]
Sendt: 10. august 2004 10:11
Til: joergen@oergaard.dk
Emne: Trafiksikkerhed

Til Borgerforeningen Mols

Ebeltoft Kommune har netop igangsat udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan. I den indgår bl.a. en skolevejsanalyse, analyse af trafikuheld og hastighedsniveau. Derudover kan borgerne komme med input til, hvor de mener trafiksikkerheden på kommunevejene kan forbedres. Borgerforeningen Mols' henvendelse tages med i trafiksikkerhedsplanen som en borgerhenvendelse. Når alle data og henvendelser er indsamlet samles det i trafiksikkerhedsplanen, som så danner grundlag for de fremtidige investeringer i trafiksikkerhed.

Med venlig hilsen

Niels Chr. Laustsen
Civilingeniør

Ebeltoft Kommune
Dir.tlf: 8952 1253
E-mail: ncl@ebeltoft.dk