Bestyrelsen

Adresse-, telefon og mailliste

Formand: Martin Bylov Hedegaard, Vrinners Bygade 13, 8420 Knebel 
Tlf.: 2012 6054
Email: formand@borgerforeningen-mols.dk 
Næstformand: Jan Peter Christian Schmidt, Sletterhagevej, 8420 Knebel
Tlf.: 2961 8840
Email: janpeterchristian54@gmail.com
Kasserer Henning M. Nielsen, Bygaden 8, 8420 Knebel
Tlf.: 2026 7944
Email: hmn@henningmnielsen.dk 
Nils Drachmann, Smøgen 1, Thorup, 8420 Knebel
Tlf.: 2043 8852
Email: nldrachmann@gmail.com
Sekretær Thomas Malling Konggaard, Lyngevej 6, 8420 Knebel
Tlf.: 2127 7353
Email: t.konggaard@gmail.com

Repræsentanter for Mols i Udvikling:
Grith Mortensen
Tlf.: 4096 4114
Email: grith.mortensen@gmail.com 

Kasper Østvig Nissen
Tlf.: 21124830
Email: kanis@syddjurs.dk

Suppleanter: Mette Trier, 8420 Knebel og Lotte Laursen
Bestyrelsen mødes ca. én gang om måneden og alle beslutninger søges truffet i enighed. 

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem!