Foreningens historie

I forbindelse med 70 års fødselsdagen i Borgerforeningen Mols har redaktøren af Molsbogen anmodet om et lille tilbageblik på foreningens virke. Det har jeg forsøgt efter bedste evne. Resultatet beror selv sagt på mine valg og vurderinger af begivenheder i foreningens historie. Jeg er imidlertid fuldt ud klar over, at nogle læsere måske hellere havde set flere eller andre fokuspunkter, ligesom enkelte også kunne have foretrukket tilbageblikket set gennem andre briller. Den tildelte plads i Molsbogen har bevirket, at der ikke blev plads til det fulde manuskript, som derfor gøres tilgængelig her på foreningens hjemmeside.

Se foreningens historie her og de mange bestyrelsesmedlemmer gennem årene her

Jørgen Ørgård

Foreningens-historie
Klik for at se mere