Hvorfor medlem?

Jo flere medlemmer vi er - med jo større vægt kan vi udtale os. Se lige denne lille video

Desuden er Borgerforeningen:

 • Distriktsråd for Mols og Helgenæs
 • det lokale debatforum!
 • ejer og administrator af www.molsportalen.dk
 • arrangør af debatmøder!
 • initiativtager til foredrag og kurser!
 • Initiativtager til central placering af akutlægebilen på Djursland!
 • Aktiv i kampen for bedre mobiltelefoni!
 • Aktiv i kampen for bredbånd!
 • Projektholder i Projekt Fremtidens Landsby!
 • ejer af en flagallé, som du kan låne!
 • områdets naturlige kontakt til myndighederne!
 • Medlem af Nationalparkens styrelse for pilotprojektet!
 • Bestyrelse for lokalarkivet (Molsarkivet)
 • Repræsenteret i bestyrelsen for Karpenhøj
 • Repræsenteret i brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen

 

Med de nu større kommuner og regioner bliver det endnu vigtigere, at der er stor opbakning til foreningens virke.

Borgerforeningen Mols dækker Mols- og Helgenæs området og ser det som sit formål på forskellig vis og bredest muligt at varetage borgernes interesser i dette område.
Foreningen er uafhængig af partipolitik, men deltager gerne i den politiske debat.
Foreningen modtager ikke økonomisk støtte eller garanti fra det offentlige, men financierer sine aktiviteter ved hjælp af kontingentet og eventuelle overskud fra de arrangementer, foreningen deltager i.

Borgerforeningens aktiviteter har i de senere år spredt sig over mange områder. Her følger nogle eksempler:

Møder
Grundlovsmøder sammen med Menighedsrådet og Lyngparken
Møder med lokale politikere
Vælgermøder
Bestyrelsen deltager i relevante møder og konferencer.
Djurslands erhvervsråd
Arrangementer for hele familien
Foreningsudflugter
Opstilling af juletræer i samarbejde med det lokale brandvæsen.

Planlægningsspørgsmål.
Det drejer sig om Regionplanen, Kommuneplanen, Detailhandelsplanen, Landdistriktspolitik, Landsbyudvikling, “Landsbysagen” og forhold vedrørende by- og landzonen.
Borgerforeningen forholder sig ligeledes til de lokalplaner, som vedrører området: Erhvervs- og boligudbygningsplaner Containerpladsen, Lyngparken
Hvervekampagne for det lokale brandvæsen
Pilotprojekt Nationalparken Mols Bjerge
Kommunestruktur

Initiativer og støtte
Foreningen har gennem årene hjulpet eller ydet økonomisk støtte til
Molsarkivet
Flagallé
Molshallen
Molbostøtten  Hjertestartere
Den lokale sangbog
Ungdomsarbejdet
Søspejderne, rideklubber
Pensionistforeningens arbejde, bogudgivelser, klasseudflugter,
Hospice Djursland, Helgenæs Stadsteater, Helgenæs museum.

Lokal debat
Borgerforeningen deltager i den lokale debat for eksempel om:
Trafiksikkerhed - cykelstier
Sundhedspolitik – udrykningslæge - akutlægebil  - mobiltelefoni - beredskab - postvæsen mv.

Kurser og foredrag
Borgerforeningen har arrangementer om f.eks. Førstehjælp
Marsk Stig på Hjelm
Grauballe-manden