Mols i Udvikling

Skitser – men ingen færdige fakta!

Bygning uden tag

Stor interesse for statusmøde om MiU

Det store informationsmøde i Molsskolens festsal var fyldt godt op torsdag aften den 9. juni. Omkring 120 borgere var mødt frem for at få mere at vide om Mols i Udvikling. Formandsskabet og kommunikationsgruppen havde lagt sig i selen for at skaffe et lille overblik over de mange aktiviteter og initiativer, som har set dagens lys i Projekt Mols i Udvikling siden starten for godt halvandet år siden. 
Projektets DGi og RealDania konsulent Carsten Blomberg orienterede om projektets mange fordele og gennemgik borgerundersøgelsen, som fandt sted i slutningen af 2015. Se referat af mødet her.

RealDania og DGI har udvalgt projekt “Mols i Udvikling” som første pilotprojekt under RealDanias nye satsning “Landsbyklynger”

”Mols i Udvikling” tager udgangspunkt i at skabe og understøtte et aktivt liv for nuværende og kommende borgere. En stærk organisation og et solidt samarbejde er platformen, som skal være fundamentet, der definerer en løbende, blivende og kontinuerlig udvikling. Målet er at skabe et stærkt samspil og se det enkelte lokalsamfund i en helhed. Lokalt, som en enhed på Mols og som en del af Syddjurs Kommune. Masterplanen skal være med til at understøtte fremtidens fysiske rammer for det aktive liv i og omkring skole, hal og daginstitution. 
”Mols i Udvikling” er i maj måned blevet udpeget til at være det første pilotprojekt i Realdanias nye satsning i forhold til landområder, ”Landsbyklynger”.

Mols i Udvikling har en kommunikationsgruppe og en hjemmeside.

”Landsbyklynger” er et samarbejde mellem Realdania og DGI og har som baggrund, at de ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i landdistrikter og yderområder øger presset på tilpasning af servicestrukturen. Således er det mange steder ikke længere bæredygtigt, at hver landsby rummer forsamlingshus, idrætshal, købmand, bibliotek, skole mv. 
Tillige er foreningslivet i landdistrikterne hårdt presset på ressourcer - økonomi, faciliteter, ledere og medlemmer. Klyngedannelse af foreningslivet på tværs af landsbyer er derfor en mulighed for at bevare kvaliteten i udbud, skabe bedre mødesteder og skabe et bedre økonomisk grundlag.
Udgangspunktet for projekt ”Landsbyklynger” er således en hypotese om, at man med afsæt i lokale styrkepositioner og udnyttelse af ressourcer på tværs af landsbyer og med færre fysiske rammer kan styrke fællesskabet og livet i landsbyerne i form af et levende forenings, kultur - og erhvervsliv samtidig med, at den kommunale service og drift optimeres.
Som pilotprojekt får den udvalgte kommune og klyngesamfundet støtte til at udvikle en plan for samarbejde omkring fælles foreningsliv, mødesteder, faciliteter, handel, bosætning med videre. Realdania og DGI finansierer projektet med minimum 250.000 kr. gennem forløbet og forudsætningen for deltagelse i pilotprojektet er, at Syddjurs Kommune indgår et samarbejde med Realdania, og at projektet forankres i Syddjurs Kommune. Ligeledes vil projektet skulle medfinansieres med 50.000 kr.
Kommunens PUK-udvalg vurderer, at deltagelse i pilotprojektet vil være et spring fremad for projekt ”Mols i udvikling” såvel som for Syddjurs Kommune. På denne baggrund anbefales det byrådet, at Syddjurs Kommune indgår aftale med Realdania om deltagelse i projektet.
 

Klik på billedet og se mere
Klik på billedet og se mere om klyngesamfund
Der er lavet 5 masterplanhæfter
Nuværende forhold er registreret i masterplanen
Mange deltagere har været med i processen
Mange deltagere har været med i processen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *