Se mere fra året 2017

Vistoft Mølle får atter hatten på.Siden 9. juni 2015 har møllehatten og Vistoft Mølle været under restaurering, men tirsdag den 31. oktober kl. 10 sættes møllehatten atter på plads og enhver må gerne komme og se med. 
Stort vælgermøde d. 14. okt. kl. 19-22Borgerforeningen arrangerer stort vælgermøde på Molsskolen tirsdag den 14. oktober kl. 19-22. Alle lister deltager, og i pausen underholder Molsrevyen. Se pressemeddelelsen

 

 Molslinjen var en genvej for os på Djursland
Vi vil gerne genoprette sejlads fra Ebeltoft
Støt underskriftindsamlingen !
Klik ind med det samme og tilkendegiv, at du ønsker daglig drift på færgeruten mellem Ebeltoft og Sjællands Odde.
SAS etablerer fem nye flyruter i Aarhus Airport: Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split. Ruten til Malaga bliver en helårsrute og der bliver 10 afgange til/fra København.
Nu er den længe ventede cykelsti fra Egens Havhuse til Vrinners i sigte. Byrådet vil søge stipuljen om medfinansiering, og har selv afsat beløb til gennemførelsen i budget 2018. 
Gennem de seneste år har Mols i Udvikling, Syddjurs Kommune  knoklet for at bane vejen for et fælles hus med arbejdstitlen “Knudepunktet” for alle molboer og helboer. Målet nærmer sig, men vi mangler din hjælp! Klik den gule knap og se mere.
Hvem opnår Landdistriktsprisen 2017? Erhvervsministeriet vil belønne enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet. Prisen uddeles på Erhvervsministeriets landdistriktskonference, der er et årligt forum for debat og oplæg om landdistriktspolitik og udviklingen i de danske landdistrikter. Se nomineringen her!
Vinder kriterier:1) Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet. 2) Involverer samarbejde/partnerskab/netværk. 3) Har skabt effekt for lokalsamfundet. 4) Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund.

 

...og prisen gik til... Mols i Udvikling!Mols i Udvikling vandt - blandt 40 nominerede - 2.præmien. Her uddeler erhvervsminister, Brian Mikkelsen prisen til formand og næstformand i MiU, Eva Elsig og Grith Mortensen.  Med ved modtagelsen var også Kasper Nissen, der sørgede for billeddokumentation. 1. prisen gik til Bovbjerg fyr. og 3. præmien til Møns Bank

 

På Landsbytræffet, der afholdes i Grundfør Lørdag den 23. sept. 2017 fra kl. 10-16, sættes der fokus på alt det, man kan udrette sammen. Projektet, som vi kalder Gentænk Landsbyen, har fået penge fra Aarhus Kulturby2017, og resultatet af de mange delprojekter præsenteres på det 4. og sidste landsbytræf, der denne gang er rykket udenfor i en landsby.
Se programmet her
Borgerforeningen Mols & Mols i Udvikling byder nye tilflyttere velkommen med et lille traktement i Molshallen, søndag d. 10.9 kl. 10-12. Alle der er flyttet til Mols & Helgenæs i 2017 er velkomne. Der vil være en kort introduktion og mulighed for en hyggelig snak med jeres nye medborgere!
Tilmelding senest 5.9  ved at skrive til joergen@oergaard.dk
Håber at se jer til en hyggelig formiddag!
Hvad sker der?
 
Borgermøde med information omkring de forskellige aktiviteter under Mols i Udvikling, samt omkring det nye "knudepunkt" ved Molshallen! Et udpluk af projektgrupper under Mols i Udvikling vil gerne fremvise eller fortælle om, hvad de har gang i.  Sæt kryds i kalenderen! Der bliver meget at opleve.
Se programmet her
Her lå en gang...
Vil nogen hjælpe med at vedligeholde byparken og vandkunsten. Algerne skal fjernes en gang imellem, ellers forsvinder granitmønsteret. Borgerforeningen vil gerne lave et Torvelaug. Så har du mod på det, så skriv til Borgerforeningen. Der skal blot bruges skurebørster og knofedt på vandkunsten.

 

Hæsblæsende halvår for beredskabet 
De frivillige brandmænd og Borgerforeningen har arbejdet hårdt for at bevare et lokalt beredskab på Mols og Helgenæs, men efter at Tved sparekassefond har doneret en redningsbåd til stationen i Knebel har der været øget bud efter beredskabet på Mols og Helgenæs
Vil du være cykelpilot?Fredag sidst i august var der  cykeltræf på Plejecenter Lyngparken i Knebel. 
Syddjurs Kommunes plejecentre efterlyser frivillige cykelpiloter til at cykle hyggelige ture med ældre borgere. 
Man kan kontakte plejecentrene her: 
https://www.lyngparken.dk/piloter-soeges/
Indstillet til prismodtagelse

Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Bevaringspris uddeles hvert år på Arkitekturens Dag. Bestyrelsen indstiller Knebel Bygade 9, som passer fint ind i prisens tema: Det gode eksempel på en bevaringsværdig bygning, der er smukt restaureret og istandsat, og som har bidraget til en forskønnelse af landsbyen. 

Helgenæs Mejeri genetableres En historisk bygning søges genetableret. Helgenæs Mejeri blev opført i 1892, og ligger nu som ruin. Det er indlysende, at det bør nedrives eller genopbygges. Hvis genopbygning lader sig gøre, vil produktion af ost af mælk, eksempelvis fra Kokkegården være en central aktivitet i mejeriet. Desuden skal mejeriet fungere som butik/cafe/markedsplads med salg af lokale fødevarer. Se mere
 Gode skoler er god branding Sofie Saxtoft Højlund har valgt at flytte til Mols. Her fortæller hun, hvad der har betydet mest for beslutningen og giver et godt råd til regnedrengene.
Efter 13 år i København

En tilflytter fortæller her om sine overvejelser og minder politikerne om, at gode skoler er god branding i forsøg på at skaffe tilflyttere til kommunen. Man risikerer at overse helt afgørende faktorer, når man betragter skoleområdet med snævre skoleøkonomiske briller, frem for at vurdere kvaliteten og den rolle, den enkelte skole spiller – ikke kun for faglighed og trivsel på skolen, men også for udviklingen i de små lokalsamfund og overordnet for kommunens mulighed for at tiltrække børnefamilier og virksomheder til kommunen.
Sti Vrinners -Egens Havhuse 

Efter genindførelsen af statens stipulje rettede bestyrelsen fornyet henvendelse til Syddjurs kommune for at få cykelstien Vrinners - Egens Havhuse med i de kommende budgetforhandlinger under henvisning til, at politikerne på sidste års politikermøde oplyste, at strækningen var øverst prioriteret. Yderligere en reminder er sendt til politikerne for at henlede opmærksomheden på de voksende trafikale problemer for de svage trafikanter på vejstykket, anbefale forvaltningens forsøg på at få afslutningen på stien budgetsat med tilskud fra den genetablerede statslige stipulje og ikke mindst for at minde politikerne om egne løfter og udsagn.

Gavlreklame er en god idé Hen over sommeren har Borgerforeningen været i dialog med ejeren af hjørnegrunden i Vrinners for at få en reklame opsat på den stormskadede gavl. Ejeren er ikke uinteresseret, men vil gerne have gavlen renoveret først.

Omdelt note om køb af præstegården i Knebel har ikke Borgerforeningen eller Mols i Udvikling som afsender

Borgerforeningen har fået flere henvendelser vedr. den opfordring til at købe præstegården, som Hanne Jensen, Lyngevej, helt privat har omdelt i byens postkasser. I den anledning kan det oplyses, at hverken Borgerforening, Distriktsråd eller Mols i Udvikling på nogen måde har del eller lod i det initiativ. Det er Hannes helt egen beslutning.
Borgerforeningen vil aldrig omdele materiale af nogen art uden klart og tydeligt at tilkendegive formål og afsender.
En ildsjæl hædretVed sommerfesten fik Hans Erik Mikkelsen lørdag aften tildelt Ole Laursenprisen for sit mangeårige virke som frivillig brandmand ved Stationen i Knebel. Borgerforeningen var blandt forslagsstillerne til prisen
Bredbånd til Mols Hoved
I forlængelse af beslutningen om at etablere bredbånd på Mols og Helgenæs var Molshoved og andre destinationer besynderligt nok ikke medtaget i kampagneområdet. Borgerforeningen har fra starten ønsket og argumenteret for at udrulle bredbånd til alle på Mols og Helgenæs. Fibia lovede derfor at se på områderne, efterhånden som nedgravningen fandt sted i kampagneområdet. Mols Hoved med sine 33 mulige tilslutninger får nu som det første af de manglende områder et tilbud i en ny kampagne, der løber frem til 20.08.2017. Tilmelding foregår på en ny hjemmeside.
Happening i KnebelVed sommerfesten i Knebel 6.-9. juni arrangerede en flok strikkedamer en happening ved vandkunsten. Det medførte en del debat i byen og forårsagede flere henvendelser til foreningen. Efter en uges tid fremstår vandkunsten atter i sin vante form uden bestyrelsens mellemkomst.

Fint besøg fra EU

Region Midtjyllands EU-kontor arrangerede et besøg af EU's regionsudvalgsformand, Markku Markkula fredag d. 7. juli fra cirka 8.30 til cirka 11.15. Formanden havde ønsket en orientering om Projekt Gentænk Landsbyerne - et projekt under Kulturby Aarhus, hvorfra Distriktsrådet for Mols og Helgenæs har søgt og fået nogle penge til Mols i Udvikling.  Eftersom delegationen ankom med fly til Tirstrup, lå et Molsbesøg naturligt i kortene. Med den aktivitet og de mange områder, der har været og fortsat er gang i, er området en god repræsentant for Gentænk Landsbyen. Endvidere har området været i spil som pilotprojekt i Landsbyklyngesammenhæng. Så vi sagde naturligvis ja tak til at vise regionsudvalgsformanden nogle af de mange projekter. 

Under morgenkaffe i Molshallen bød Anders Bjerggaard fra Projekt Gentænk Landsbyerne velkommen og fortalte kort om landsbyklyngeprojektet. Herefter overtog en velforberedt formand, Grith Mortensen, ordet i en lille times tid om Mols i Udvikling, inden Ellen Mortensen undervejs på spadseretur gennem Lyngparken berettede om MiU´s generations-projekt. En veloplagt Knud Smith fremviste Fælleshaverne og gangbroen, hvorefter delegationen bevægede sig til havnemiljøet i Knebelbro. Her gennemgik en engageret repræsentant for projekt Havnebad, Louise Juul, projektets historie og fremtidsmuligheder, inden tiden var udløbet, og formanden for Distriktsrådet, Jørgen Ørgård, kunne sige tak for besøget.

EU's Regionsudvalg repræsenterer 28 EU-medlemsstater. Regionsudvalget er et rådgivende organ, hvis opgave er at bringe synspunkter fra kommuner og regioner fremad i udarbejdelsen af ​​EU-lovgivningen. Udvalget afgiver udtalelser til Kommissionen, Rådet og Parlamentet om mange spørgsmål vedrørende EU-lovgivning.

Klik på billedet og se programmet

RegionMidt har bedt om hjælp til endnu et hold 112-Førstehjælpere på Mols. Der er i forvejen et hold på 12 på Helgenæs og et tilsvarende på Mols. Regionstådet vil opstille endnu et hold.
Hvis det lige er noget for dig, afholder vi møde for interesserede i Molshallen den 27. juni kl. 19. RegionMidt vil orientere om jobbet og besvare spørgsmål. Hele tanken bag akuthjælperbegrebet bygger på de involveredes frivillighed og interesse i at yde en indsats i lokalområdet. Klik på flyeren til venstre. 
Vi du være 112-Førstehjælper? Så kom og få flere oplysninger i Molshallen den 27. juni kl. 19

Fibia har planlagt sin udrulning af det store fibernetprojekt.
De fleste har nok set, at Fibia straks efter godkendelse af Danmarks største fibernetprojekt begyndte at lægge hovedledning startende i Femmøller mod Mols. Det fremgår af Fibias etableringsplan, hvornår tilslutning sker i de forskellige områder. Hvis alt går vel, og der ikke kommer vejrmæssige forhindringer, sker etableringen inden årets udgang.

Interessant besøg fra EU

EU's regionsudvalgsformand, Markku Markkula ventes at besøge Mols den 7. juli 2017

Lukkes god idé af små sko?

Delebilen fik rabatkort i nøgleringen, så brugeren af bilen i mindre grad fristes til at handle udenbys, men lokalt til gavn for os alle sammen. Utilfredshed med den rabat har - til forskel fra andre rabatter, der også forskelsbehandler kunder - tvunget progressive og initiativrige uddelere til at opgive den rabat. Er det ikke rabatternes natur - på godt og ondt - at fremme salget i butikken? Har lokalsamfundet vundet ved ordningen? Har nogen tabt? Eller er skoene bare for små? Hvad var det nu, han sagde, John F. Kennedy, sådan lettere tilpasset: "Spørg ikke hvad dit lokalområde kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit lokalområde". Hvad end der sker, vi skal videre. Har du en god idé til at bevare skole og service på Mols og Helgenæs, hører vi gerne! Vi vil alle helst det gode liv!

Årets grundlovstaler

Elisabeth Dons Christensen kan se tilbage på et langt arbejdsliv i kirkens og undervisningens tjeneste. Hun kan også se tilbage på over ti år som biskop i Ribe Stift. Hun deltager ofte og gerne i samfundsdebatten, har bl.a. været medlem af Det Etiske Råd og har skrevet klummer/kronikker og deltaget i radiodebatter. 
Elisabeth Dons Christensen er født og opvokset i landsbyen Vester Ørum ved Vejle. Student i Vejle og siden kandidat i historie og dansk fra Aarhus Universitet. Hun har undervist  gymnasieelever og lærerstuderende i kristendom, religion og historie, og været sognepræst i Søllerød, inden hun blev biskop i Ribe Stift.
I år bliver det et fælles arrangement i præstegårdshaven. Undertiden kan grundlovsdag falde sammen med 2. pinsedag. Borgerforeningen og Menighedsrådet er derfor blevet enige om at slå de to traditionelle arrangementer i præstegårdshaven og Rolsø Kapel sammen til et grundlovsmøde i Knebel med tidligere biskop over Ribe Stift som årets grundlovstaler. Den musikalske afdeling er lagt i hænderne på Ebeltoft harmonikaklub, og der serveres som  sædvanligt kaffe med kage for 20 kr.
Der var trykt 130 sangblade til grundlovsfesten i Knebel og alle sangene rakte ikke til alle. Der måtte i hast skaffes flere kager til kaffen, så mange fik en dejlig eftermiddag, hvor en veloplagt biskop talte for Luther Øren i dejligt solskinsvejr lige til kaffen var drukket, hvorefter skyerne revnede.

Mols i Udvikling – del af 5

Der foreligger nu en samlet rapport om de fem landsbyklynger, der udgjorde pilotprojekterne.

pilotprojekter

På alle parametre indtager pilotprojektet Mols i Udvikling en fremtrædende plads.

Ny tilflyttet familie

Familien er netop flyttet fra København til Mols, hvor MiU  prøver at skabe gode tilbud for beboerne samt trække nye til. 

Kronik i Kommunen

Mols i Udvikling startede med afsæt i en folkelig protest mod et politisk forslag. Til tider går det opad bakke, når der skal sikres lokal opbakning, men i øjeblikket er der medvind, skriver Kasper Østvig Nissen

11 områder løfter resten

Tak til Mols og Helgenæs. 
Fibia ønskede at sikre sig tilslutning for at igangsætte udrulning af fibernet til 66 mio. kr. i det sydlige Syddjurs.
Derfor var tilslutningskravet, at 40% skulle tilmelde sig på forhånd. Til gengæld var de 40% et samlet krav for områderne under et. D.v.s. at tilslutninger over 40% kunne medregnes i områder med tilslutning under 40%.
Af de 11 delområder, som opnåede over 40%, befinder de 10 sig på Mols og Helgenæs. På den måde har Mols og Helgenæs i den grad hjulpet de øvrige områder til at få gode og fremtidssikrede fibernetforbindelser. Det skyldes udelukkende den ihærdige indsats på Mols og Helgenæs.

Fin start til delebilen

Rød markering viser brug af bilen i april måned

Endnu et 112-korps på vej

Regionen skriver i en pressemeddelelse: ”Et korps af førstehjælpere skal skabe øget tryghed på Mols, hvor den mangeårige udrykningslæge stoppede ved udgangen af 2016. - Vi øger trygheden efter et klart ønske fra borgere og kommune. Vi har gode erfaringer med 112-hjælpere på Mols og håber, at vi hurtigt kan rekruttere frivillige, siger Regionsrådsformanden”. Pressemeddelelsen fik TV2oj til at besøge Mols. Borgerforeningen vil fastholde regionen på udrykningslægeordningen. Forslag fra beredskabet er afvist.

Fiberen ruller ud

I dag den 18. maj begynder Fibia at udrulle fibernet på Mols og Helgenæs. Der graves på livet løs fra Femmøller langs med Fuglsøvejen frem mod Mols og Helgenæs. I TV2østjylland forklarer Renè Jensen, Fibia, hvorfor fibernettet er fremtidens opkobling. Med udrulningen er Mols og Helgenæs rykket op i superklassen, som er en forudsætning for et stærkt erhvervsliv og effektive hjemmearbejdspladser.

120 til bosætningskampagne

Den planlagte bosætningskampagne i samarbejde med ejendomsmæglere søndag den 23. april 2017 havde fin tilslutning. Omkring 120 personer mødte frem til brunch og orientering i Molshallen, og der var flere potentielle tilflyttere med rundt på de 2 rundvisninger og de efterfølgende husfremvisninger hos ejendomsmæglerne. ETB gruppen havde lagt et stort og grundigt arbejde i forberedelserne og afviklingen af kampagnen. Der blev fortalt lidt om, hvorfor Mols og Helgenæs er et godt sted at bo. Man kunne møde lokale beboere – tilflyttere såvel som indfødte, der fortalte om dagligdagen på Mols og Helgenæs. Foreningslivet var til stede for at præsentere tilbud om fritidsaktiviteter for alle aldre. Der var besøg af både ældre, som sonderede interessen for bosætning på vegne af børn i København, og yngre med børn på armen, som var interesserede i skole og børnehave. Det blev fastslået, at et attraktivt lokalsamfund er et samfund bestående af glade borgere, med en velfungerende hverdag og et godt fritidsliv! 

Fiber i superklassen til Mols og Helgenæs – Det bedste der er sket for erhvervsliv, bosætning og sommerhusudlejning i de seneste år

Det er i dag 4. maj besluttet at udrulle Danmarks største fibernet-projekt.
Det er så vigtigt for Mols og Helgenæs. De hurtige internetforbindelser er et must for bl.a. fortsat sommerhusudlejning, bosætning, telemedicin og erhvervsliv. 
Der er grund til at takke de 2600 grundejere for fremsynet og solidarisk opbakning til etablering af fibernet.
De, der ikke nåede - eller mente det unødvendigt at tilmelde sig, fordi nuværende forhold strakte til eget behov - har endnu resten af maj måned til at komme med på kampagnetilbuddet. Efterfølgende er det til en anden pris. Men det valg er jo op til den enkelte. Borgerforeningen og Ambassadørerne kan glæde sig over, at det endelig er lykkedes at skaffe Mols og Helgenæs op i superklassen - endog til den billigst tænkelige pris. Det er en glad formand, der skriver dette.
Skal vi virkelig mangle de sidste få tilmeldinger??? Det vil være så trist, så trist og forfærdeligt for vores område.
Selvom du er tilfreds med din netforbindelse, så tænk på, hvor længe den holder? Vis lidt solidaritet for 500 kr.
Måske straffer du dig selv ved IKKE at tilmelde dig nu? 
Et attraktivt lokalsamfund er et samfund med glade borgere, som har en velfungerende hverdag og et godt fritidsliv! 
Byrådet besluttede så den 29. marts 2017 at ophæve beslutningen om at nedklassificere kommunale veje til private fællesveje med begrundelsen: ”Med baggrund i gentagne lovændringer, mere administration både i forvaltningen og efterfølgende hos brugerne af vejene end forventet, og med udsigt til endnu en lovændring, foreslår B, SF og V, at beslutningen af 26. marts 2014 ophæves. Ifølge forvaltningen er ca. 11 mio. kr. af de forudsatte 16 mio. pt forbrugt på istandsættelse af vejene. De ikke-forbrugte ca. 5 mio. kr. overgår til forvaltningens generelle vedligeholdelsesprioritering af kommunens vejnet, mens den i sagen forventede driftsbesparelse på årligt 1,1 mio. kr. fra 2018 og fremefter, ikke kan indgå i budget 2018. Nævnte boligveje vil herefter fortsat være kommunale veje, hvorfor vedligeholdelse og administration vil være som før den ophævede beslutning”.

Landsbyer klynger sig til hinanden – Med DR1 på besøg

DR1 har sat fokus på landsbyudvikling. Derfor har 21-søndag gennem RealDania, som støtter projekt Mols i Udvikling, besøgt Mols og Helgenæs for at se et projekt, som nu gennem snart 3 år har arbejdet med Landsbyklyngeprojekter. Udsendelsen sætter ikke alene fokus på Mols og Helgenæs som pilotprojekt. Programmet henter også kommentarer fra professor Jørgen Møller, der er lektor på institut for By- og Regionalplanlægning på Aalborg Universitet. 
"Så noget skal ske, hvis udviklingen skal vendes. Og samarbejde mellem landsbyer i landsbyklynger som her på Mols er nødvendigt", vurderer Jørgen Møller, - "Det her er måske den sidste chance de har for at komme med i det spil, der handler om at blive klar til fremtiden. Mange landsbyer vil klare sig meget bedre ved at samarbejde end ved at køre alene", siger Jørgen Møller. Og videre lyder det fra Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania. - "Vores erfaring har været, at de har fået aktiveret mange frivillige i landsbyerne. At de har fået en fælles identitet om, hvem de er. De har måske set sig selv som bare en enkelt landsby, mens pludselig kan de se, at de er en del af en egn og at de står stærkere sammen".

Fristen for tilmelding til bredbånd forlænget til 30 april

Den 31. marts var status på tilmeldingen til Fibias bredbåndsnet:
Samlet antal tilmeldinger: 2.271
Samlet mål for tilmeldinger: 2.744 - vi mangler altså nu KUN 473 stk.

På den baggrund er Fibia gået med til at forlænge fristen en måned.
Finder de tilmeldte hver for sig blot en enkelt mere, så er man selv sikker på at få det kanonbillige tilbud. Men mangler der for mange, så får ingen glæde af tilbuddet, som på solidarisk vis løfter Mols og Helgenæs op i superklassen til glæde for os alle sammen. Så overvej at melde dig, selvom du pt. er godt tilfreds med dine nuværende muligheder. De er måske tidsbegrænsede. Fiber er nødvendig til hjemmearbejdspladser, telemedicin, for erhvervslivet og udlejning af sommerhuse. Der er ikke meget at betænke sig på.
500 kr. i tilslutning, fradragsberettiget som håndværkerfradrag. Du får aldrig et bedre tilbud, så skynd dig!

Akutdebat fortsætter

Hør beredskabsdirektøren og borgerforeningens kommentar hertil

Brandmænd på banen

Ambulancerne er ofte længe om at nå frem, og i et par måneder har der ikke været en lokal udrykningslæge på Mols, fordi det ikke lykkedes regionen at finde en ny. Det har fået Beredskabet for Randers og Djursland til at sende et forslag om en midlertidig ordning til Region Midtjylland for at øge trygheden for borgerne i området, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

Hvis enhver skaffer én

mere, så får alle bredbånd!

Antallet af tilmeldinger til bredbånd har nu passeret 1000. Disse mange får ikke bredbånd, hvis der ikke kommer flere.
Men hvis de tusinde tilmeldte læser teksten til venstre og skaffer hver en ny tilmelding, så får alle bredbånd i 2017. Sådan! Det skulle nok være muligt!
Skole og børneinstitutioner i top på Mols og Helgenæs
 Vi sætter stor pris på, at både Børnehuset Mols, Molsskolen og Naturbørnehaven Mols Bjerge får absolut topkarakter på alle målbare parametre. Flot, flot og godt for tilflyttere!
 Tilmeld ved klik på billedetNæsten 1000 personer har allerede fundet ud af, at her får du dagens bedste tilbud på internetforbindelse. Selv de, som rent faktisk er godt tilfreds med nuværende forhold, har indset det rigtige i at tilmelde sig fremtidens fibernet.

Borgerforeningen har gjort en hel del for at løfte området op i den digitale superklasse bl.a.: 
Annoncering i Adresseavisen generalforsamlingStrands (side 39) – Tved (side 34) Annonceret i Molsportalens FORUM og Kalender samt på Hjemmesiden Borgerforeningen-mols.dk og http://www.borgerforeningen-mols.dk/hurtigt-bredbaand/ Facebook Borgerforeningen Mols. Hjemmesiden Mols i Udvikling Facebook Mols i Udvikling Udsendt 455 E-mails med teksten. Fået alle udlejningsbureauer til at sende tilbud til sommerhusudlejere med reaktion. Og ejendomsmæglere til at medvirke gennem salgsarkivet.Tilskrevet samtlige Vandværksbestyrelser
Henvist til Hjemmesiden Djurslandonline.dk Henvist til Fibia på http://www.fibia.dk/privat/subsites/syd-syddjurs/ Lagt en stak opråb i butikker – Slagter – Dagli´brugs – Min Købmand. Lagt tilbud i adskillige postkasser i sommerhusområder. Opsat 150 flag ”Jeg har fibernet.. Har du?” ved indfaldsveje til sommerhusområder. Anvist fixpunkter til opsætning af tromler med opslag. Opstillet Rollups rundt i forretninger og institutioner.

Molsbilen er på vej

Hent en lille film her og se, hvad du skal gøre! Læs her mere om betingelser, muligheder, medlems-rabat, pris og booking!  Nøglen til bilen hentes i boks på væggen hos Min Købmand.

Delebil ved busholdeplads

Om en lille uges tid kommer en delebil til Mols. Den placeres centralt ved Busholdepladsen, Molsskolen og Molshallen. Borgerforeningen har garanteret startkapitalen det første år og vil gerne have kontakt med annoncører, som vil støtte det gode initiativ, som set med Borgerforeningens briller kunne medvirke til at minimere behovet for bil nr. 2. Det vil være et godt tilflytterargument.

God spørgelyst

Borgerforeningen arrangerede i Strands Forsamlingshus tirsdag aften det første af to møder i samarbejde med Fibia, som orienterede om det til dato bedste og billigste tilbud på gode og stærke internetforbindelser til både fastboende og sommerhusejere. De fremmødte  gik glade og tilfredse hjem efter en god orientering om det Digitale Tigerspring. Se mere her. Næste møde i Tved 21. febr. kl. 18.

Lørdag den 18. febr. kl. 12

Kom og vær med til at modtage byens bil på lørdag den 18. febr. kl. 12-14. Alle er velkomne til at komme forbi og få en snak med Byens bil. Bliv medlem og få fordele

Fuld opbakning

Den nys afholdte generalforsamling i Borgerforeningen Mols gav fuld opbakning til bestyrelsens arbejde. Såvel bestyrelsens beretning som foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt af de omkring et halvt hundrede fremmødte. Der var nyvalg til Erling Brejnegaard, Knebel og genvalg iøvrigt. Se Adresseavisen s.34

Kontingentfornyelse

Omkring 1. februar kommer der et brev til medlemmerne fra NETs.
Det omhandler kontingentfornyelse for det kommende år. Kontingentet er fortsat kun 100 kr. pr. ps. Det skal ikke være nogen stor økonomisk belastning for den enkelte. Vi vil hellere have mange medlemmer for beskedent kontingent, end få medlemmer for et dyrt kontingent. Du kan indmelde dig, se her hvordan.

Orienteringsmøde Strands

Borgerforeningen og Fibia vil løfte Mols og Helgenæs op i den digitale superliga. Kom og hør mere i Strands Forsamlingshus den 7. febr. kl. 18. Her præsenterer vi den bedste og billigste netadgang til dato. Fibia byder på lidt mad. Interesserede bedes melde sig på mail til joergen@oergaard.dk . Alle sommerhusejere og fastboende er velkomne.

Orienteringsmøde Tved

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted den 26. januar 2017 kl. 19.30 på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg er: Susanne Løcke, Flemming Nygaard,  og Jan Birk.

Efter generalforsamlingen vil der blive en grundig orientering om, hvordan vi sammen kan løfte hele Mols og Helgenæs op i den digitale superklasse med bredbånd for kun 500 kr.* + abonnement med hvilende abonnement for sommerhusområder. Et sådant løft vil være særdeles godt for både privatlivet, erhvervslivet samt bosætningen og turismen. Se mere 
* gælder på nær bestilling af Fiber Light, der koster 1995,- kr.
Se annonce og pressemeddelelse

Klik og hør indslag

Hjertestartere redder liv
Ikke mindst her i perioden uden udrykningslæge er 112-assistenterne en meget vigtig brik i akut-situationer.
Det er rigtig dejligt at vide, at vi har to hold af 12 frivillige, som er parate til at yde den nødvendige og hurtige assistance ved 112 opkald. 
Nye vedtægter nødvendige.
Atter en gang har borgerforeningen opnået rekord i medlemstilslutning. Alligevel er det vanskeligt at besætte bestyrelsesposter. Medlemmerne vil hellere kaste sig over projektarbejdsformen. Derfor ændrer vi vedtægter.
Det sker i forbindelse med forankringen af Projekt Mols i Udvikling. Det skal være muligt for Borgerforeningen i fremtiden at kunne involvere projektarbejde. 

Afløser for udrykningslægen er fundet

En nytilflyttet anæstesilæge er interesseret i at overtage udrykningslægefunktionen
RegionMidt har oplyst at man gerne vil genbesætte stillingen som udrykningslæge på Mols og Helgenæs. Regionen vil se på muligheder for at få stillingen besat, når der kommer en ny praktiserende læge til området. Borgerforeningen vil gerne hjælpe Regionen og har kontakt med en netop tilflyttet og interesseret læge i lokalområdet. Se Borgerforeningen henvendelse til regionen og pressemeddelelsen her

Hvad siger Djurslands mand i RegionMidt???

Man kan i høj grad ønske sig, at netop det medlem, som er valgt her på Djursland (med ikke så lidt hjælp fra Bent Hansens ganske enestående stemmetal), bruger den akutte situation til at fortælle vælgerne, hvilke tanker, han tumler med?? - her op til valget! Han må være helt bevidst om, at regionens argument for at bevare akutlægebilen i Grenaa fortsat er, at det sydlige Djursland har udrykningslæge. Det er interessant at høre, hvad han vil gøre for at bevare bilen i Grenå, når forudsætningen sådan pludselig brister? Akutsituationer kræver ikke blot handling - men hurtig handling! Også fra vor mand i regionen!

Scroll lidt ned og se, hvad du får med fibernet

Lad os give os selv en dejlig julegave!
Et nyt og billigt tilbud om Fibernet på Mols og Helgenæs er på vej. Men vi fortaber muligheden for at komme med og få del i den digitale fremtid, hvis vi ikke handler nu - alle sammen - fastboende og sommerhusejere. Vi har tiden frem til udgangen af marts måned 2017 til at skaffe en tilslutning på 40%. Så det er bare med at få sig tilmeldt en opkobling til internettet for sølle 500 kr. + abonnement i bindingsperioden. Det har aldrig været billigere at få gode internetforbindelser. Så skynd dig og få naboer og andre med. Udbred det gode budskab og gør en indsats for at få så mange med som muligt. Vi får sikkert aldrig en bedre mulighed for at løfte Mols og Helgenæs op i den digitale superliga - og når vi ikke målet, har vi kun os selv at takke for manglende omhu!

Udrykningslægen stopper med årsskiftet

Gennem snart 20 år har Niels Bie fungeret som udrykningslæge og stopper som sådan med udgangen af 2016. Der skal herfra lyde en stor og velment tak til Niels Bie, som alene i 2015 rykkede ud til 112-opkald 44 gange. Hans virke og hurtige tilstedeværelse har givet en tryghed til borgerne på Mols og Helgenæs gennem alle årene. Region Midtjylland kan ikke umiddelbart føre ordningen videre. Det er ikke muligt umiddelbart at finde en afløser. - Men formanden fra Region Midtjyllands rådgivende udvalg på hospitalsområdet, Anders Kühnau (S) oplyser, at RegionMidt i foråret 2017 vil forsøge at finde en ny praktiserende læge til Mols og Helgenæs, og i den forbindelse bliver vedkommende præsenteret for muligheden for at blive udrykningslæge. Vi er tilfredse med, at Region Midtjylland vil prøve at videreføre udrykningslægen og skal nok fastholde regionsrådet på, at regionens eget argument for ikke at flytte akutlægebilen fra Grenaa til Kolind netop var, at der på Mols var en udrykningslæge.

…. efter Budgetkamp hvert eneste år!

Udrykningslægen koster årligt 300.000 at holde kørende som supplerende præhospital ordning i et område med ekstreme responstider. Og det har gennem årene været en kamp at få beløbet med på budgettet. Ved sidste valg til Regionsrådet anbefalede Borgerforeningen at stemme på lokale kandidater, som havde udtrykt forståelse for at styrke akutberedskabet på det sydlige Djursland. Havde vælgerne fulgt rådet, kunne Djursland have fået hele to fortalere i Regionsrådet.  I stedet gav vælgerne så mange stemmer til Regionrådsformand, Bent Hansen, at han fik langt de fleste stemmer på Mols og Helgenæs og kunne trække yderligere en meningsfælle med i Regionsrådet fra Grenaa. – Trist! Men sandt! På den baggrund er borgerforeningens argumentation svækket i væsentligt grad. Vi håber på større forståelse og opbakning ved det kommende valg.