Sidste Nyt

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted den 6. februar 2018 kl. 19.30 på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
På valg er: Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård.
Efter generalforsamlingen kommer nyvalgte borgmester i Syddjurs kommune, Ole Bollesen
og fortæller om sit nye tillidshverv
Byens bil har travltByens bil har haft travlt siden sin start sidst i februar måned. Der har været stigende efterspørgsel og bookingtoppen indtraf i december måned, hvor bilen kun var ledig i 3 dage. Det undersøges derfor om, der er behov for at placere bil nr. 2.
Responstider under lup TV2østjylland har gravet i responstider for ambulancer i RegionMidt og kan nu bekræfte, hvad Borgerforeningen har påpeget gennem flere år. Regionens måltal holder slet ikke på Mols og Helgenæs.
Atter medlemsrekord Selvom der i årets løb har været en del medlemmer, som er afgået ved døden, er der stadigvæk flere, som finder det vigtigt at bakke op om Borgerforeningen/Distriktsrådet. Det giver den nødvendige styrke.
Ingen fra Syddjurs i RMSyddjurs kommune er atter uden repræsentation i Regionsrådet. Endnu en gang er alt for mange stemmer gået til kandidater i store byer som Horsens, Viborg og Aarhus. Kontakten til RM er ulig lettere gennem lokalt valgte.