Sidste Nyt – året 2018

Cykelstien færdiggøres.
Cykelstien fra Vrinners til Egens Havhuse er medtaget på Natur, Teknik og Miljø-udvalgets dagsorden den 4. dec. med teksten: ”Cykelstien er blevet finansieret i indeværende år, da den er medfinansieret af statens cykelpulje. Dette projekt er indledningsvist i gang med at blive underkastet nærmere planlægning, såsom valg af hvilke side stien skal placeres på i forhold til vejen o.l. Dette arbejde omfatter lokalborgerinddragelse. Det samlede anlæg forventes færdigt i efteråret 2019”.
Bliv hjerteløberSend os en besked, så vi kan se, om korpset er stort nok. Vi vil gerne samle løberne til en bid mad og udveksle erfaringer, men så skal vi jo vide, hvem der er med. Skynd dig, så vi kan hjælpe os selv, når Regionen udfaser vores populære 112-hjælperordning.
Lad os ikke synke tilbage - Hvis ingen melder sig, er vi endnu ringere stillet, end da vi havde 112-hjælpere!
På borgerforeningens møde den 20. november i Molshallen mødte kun få op til den lovede orientering om den nye hjerteløberordning. De få fremmødte deltagere var enige om at tilmelde sig hjerteløberordningen. 112-hjælperordningen udfases og tilmelder vi os ikke hjerteløberordningen, bliver akuthjælpen endnu ringere på Mols og Helgenæs. Så forsamlingen enedes om at Borgerforeningen atter skulle opfordre til at melde sig og få flere til at indgå i korpset. Borgerforeningen vil fortsat lade Fritz Kofod være tovholder og formidle både uddannelse og erfaring gennem et par møder om året med lidt godt til ganen som tak for indsatsen. Send en mail til borgerforeningen med oplysning om, at du har tilmeldt dig ordningen. Via mailadresser er det så muligt at vurdere, om korpset er tilstrækkeligt stort eller Borgerforeningen skal forsøge en kampagne, så Mols og Helgenæs til enhver tid kan være godt dækket ind i akutte situationer.
Molsarkivet runder 50 år.Det fejres med ekstraordinær åbning den 10. nov. kl. 10-14. De frivillige vil vise arkivets muligheder for offentligheden, og lokalhistoriker, Vilfred Friborg har lovet at komme på dagen. For år tilbage var en kendt DR-journalist på besøg. Det kom der en lille film ud af. Se Adresseavisen side 25
Busruter nedlægges - delebiler øges 
Vi kan følge booking af bilen, men vi kan ikke se, om der forgæves er forsøgt booking. Derfor er det lidt vanskeligt at vurdere, om der er behov for bil nr. 2. Vi vil derfor meget gerne høre fra personer, som forgæves har søgt at booke delebilen. Hør mere på P4-østjylland
Tilflytterbrunch i Molshallen Det var et flot fremmøde, og der var god stemning ved søndagens tilflytter-brunch i Molshalen. Med flaget i top på Molshallens flagstang mødte omkring 60 nye molboer og helboer i alle aldre frem til et par timer med brunch, information om området og hyggeligt samvær med nye naboer. Se referat her side 2.
16.450 kr. til KnudepunktetLørdag den 6. oktober 2018 kl. 10 holdt menighedsrådet i Knebel Rolsø, Agri Egens loppemarked om møbler og andet indbo fra Knebel Præstegård og Sognehus. Loppemarkedet fandt sted på Strandkær i Mols Bjerge.
Det blev et tilløbsstykke over alt forventning. Folk mødte op længe før markedet var klar til at sælge. Men så gik det også stærkt. Efter få timer var alt solgt, og kr. 16.450 blev overført til Knudepunktet/Mols i Udvikling.
 
Hyggelig og stemningsfuldValgfaget Mols i Udvikling arrangerede støttekoncert med Mirja Klippel. En fantastisk aften til fordel for Mols i Udvikling og Knudepunktsbyggeriet. TV2 Østjylland sendte direkte fra koncerten.
RegionMidt nedlægger vores 112-hjælperordning.
I stedt tilslutter vi os en ny ordning: Sådan bliver du hjerteløber  
Hvis du er over 18 år, og har en smartphone, kan du blive hjerteløber i Region Midtjylland. Du tilmelder dig ved at downloade appen ”Hjerteløber” og udfylde tilmeldingsformularen dér. 
Tilmeld dig her og se instruktionsvideo nederst på siden 
Når 1-1-2 Vagtcentralen får opkald om hjertestop, kan de automatisk sende besked til de hjerteløbere, der befinder sig tæt på personen med hjertestop. Som hjerteløber bliver du enten bedt om at tage direkte hen til personen og yde hjertelungeredning eller bedt om at hente den nærmeste hjertestarter på vejen. Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, hvor du kan svare, om du kan løbe afsted, eller om du er forhindret. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp. Du kan altid afmelde dig hjerteløberordningen, hvis du ikke længere ønsker at være med.
Kom til Borgerforeningens orienterende møde i Molshallen tirsdag den 20. nov. kl. 19 og få mere at vide. 
Bliv Hjerteløber- få mere at vide på møde 20.nov. kl.19 i Molshallen
 
Flere flyafgangeFremgangen kommer eftersom debatten om placering af lufthavnen nu er endeligt lukket. SAS har nu 10 ruter fra Lufthavnen.
Privatlivspolitik
Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder - og dermed også Borgerforeningen Mols.
Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning stiller en række krav til foreninger, som gør brug af personoplysninger og persondata.
Invitation til tilflyttere 2018
Vi nærmer os den halve millionIkke mindst Molsskolens valghold, Mols i Udvikling har bidraget med kreative forslag
Endelig sker der nogetErhvervsministeren lover at der træffes beslutning inden 1. oktober
Hvad skal vi tro?
Erhvervsministeren siger i brev til Borgerforeningen, at regeringen har stort fokus på landdistrikter. Han siger, at en af de vigtigste arbejdsopgaver er at følge op på anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer, som i foråret kom med 17 konkrete anbefalinger.
Finansministeren får det godt nok på pressemødet til at fremstå, som om regeringen også følger Landsbyudvalgets anbefaling med 330 mio. kr. om året i 10-år. Der er kun afsat 332 mio. kr. fordelt over 4 år på finanslovsforslaget. Så de to ministre er på kollisionskurs. 
Atter stor skoledebat
Det har vagt stort postyr, at FI-udvalget har valgt at justere den økonomiske tildelingsmodel til de ti folkeskoler udfra et fælles erklæret ønske om at flytte flere midler til de små skoler, som så er taget fra de store  skoler. Skolebestyrelsen ved Hornslet Skole lagde ud med en kronik i Adresseavisen og beklage sig voldsomt over ændringen.  Både næstformand og formand i Fællesbestyrelsen for Molsskolen har hver for sig fremsendt synspunkter i debatten. Det samme har Borgerforeningen.
Hammerslag har været på Mols og HelgenæsSe udsendelsen ved klik på billedet.
Flere og flere lader sig lokke af idyl og vælger at bytte storbyen ud med landet og naturen. 
Har Regeringen fulgt vigtigt råd????Regeringens nedsatte Landsbyudvalg, som har gæstet Mols og været i høring i Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, har anbefalet 300 mio./pr år over en 10 årig periode. Se landsbyudvalgets anbefaling pkt. 4
Hvor længe var Adam i paradis? Faktisk er der tale om en lille forringelse i forhold til nuværende situation 

Finansminister Kristian Jensen fik det til at se ud, som om landsbyerne blev forkælet i regeringens nye finanslovsudspil. Hele 332 millioner er der sat af til en landsbypulje, der skal gå til både nedrivning og opbygning.
- Vi har behov for at vores samfund hænger sammen, at landsbyerne er attraktive, og at folk har lyst til at flytte dertil, forklarer finansministeren i TVmidtVest. 
Da finanslovsforslaget blev præsenteret viste tallet sig at være noget lavere. Der er i stedet tale om en pulje, der skal deles over fire år. I 2019 får landsbyerne 68 millioner kroner til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i landsbyer. Faktisk er der i stedet tale om en lille reduktion, hvis man kigger på alle de forskellige puljer, der indtil nu har været på byfornyelsesområdet i landsbyerne. Det er på ingen måde tilfredsstillende. Der er behov for et markant større beløb og et markant løft. Politikerne vil et Danmark i balance, men målet følges ikke op af handling.
Landsbyudvalget havde inden finanslovsforslaget foreslået, at der minimum skulle afsættes 330 millioner kroner årligt i 10 år til en målrettet landsbyfornyelsesindsats.  Derfor er det her den helt forkerte retning og langt fra det, som Landsbyudvalget havde ønsket. Finansministeren har vist haft mere fokus på et kommende valg end på landsbyerne. Alene det faktum, at det rådgivende udvalg for åben skærm bliver overbudt med 2 mio. burde få alarmklokkerne til at ringe. Nu kan DF - med  de mange mio, der er afsat til forhandling - så få æren af at hjælpe landbyerne med et større beløb, og Danmark bliver endnu mere gult ved næste valg. Hvorfor dog forære støttepartiet den fjer i hatten?
"Man kan narre hele folket en del af tiden, og man kan narre en del af folket hele tiden, men man kan ikke narre hele folket hele tiden"!

Borgermøde på Molsskolen 15. aug. kl. 17-19Selv skeptikere kunne tænkes at få en god oplevelse!
Knudepunktet godt på vej
Formanden for MiU, Grith Mortensen kunne løfte sløret for, at landsbyklyngen har modtaget to store donationer fra henholdsvis Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond til almene Formaal. De to fonde har hver doneret fem millioner kroner til ”Knudepunktet”. Sammen med 14 millioner kroner, som Syddjurs Kommune har afsat til et nyt børnehus og kulturelle aktiviteter samt 1.5 mio. fra Tved Sparekassefond og den lokale indsamling på 330.000 kr. pr.dd. har Mols i Udvikling taget et stort spring frem imod målet om at skabe et sted, der kan danne rammen om øget fællesskab.
Tusind tak til Rønde Sparekasse 
Henrik Friis hjælper med at få bredbånd - også til de sidste på Mols og HelgenæsHenrik Friis skubber på for at få mest muligt højhastighedsbredbånd til Djursland. Se artikel i Adresseavisen
Men det gør der nu!

For et par år tilbage stod der ikke noget om udviklingen af Mols i kommunens strategipapirer, men det gør der nu. Landsbyklyngen Mols i Udvikling har sat sig aftryk på det kommunale budget, er at finde i den kommende planstrategi og kommuneplanrevision. Der er fokus på Landsbyklynger, både fra politikere og fra befolkningen, og i det hele taget på samarbejdet mellem borgere, civilsamfund og kommune.
Høringsperioden er 8 uger fra den 14. august til den 15. oktober 2018.
Jan Birk
Mols og Helgenæs har mistet en ihærdig, venlig og velanskrevet ildsjæl

Efter nogen tids kamp med sygdommen måtte Jan give op. Jan er død, og vi har mistet et aktivt og engageret bestyrelsesmedlem i borgerforeningen, en ihærdig tovholder for bl.a. Molsarkivet og ikke mindst et fint, behageligt og humoristisk menneske, der altid mødte frem med smil på læben, en kvik bemærkning og parat til at møde dagens udfordring. 
Med smittende humør og vindende væsen har Jan Birk gennem et langt liv arbejdet for det gode liv på Mols og Helgenæs. Hans hjertebarn var Molsarkivet og uden hans utrættelige og vedholdende arbejde for at bevare Molsarkivet lokalt, havde der næppe været et Molsarkiv i dag.
Jan Birk er ægte molbo og et kendt ansigt på Mols og Helgenæs. Han har haft mange tillidshverv. Udover at være tovholder for Molsarkivet, sad han i bestyrelsen for Molshallen, var medlem af menighedsrådet for Vistoft sogn, provstiudvalget i Syddjurs og skolebestyrelsen for Molsskolen. Desuden i bestyrelsen for Borgerlistens bagland, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, ligesom den årlige sommerfest på Mols, Hjemmeværnet og Ebeltoftgarden har nydt godt af hans indsats.  På det seneste blev han hædret med Rønde Sparekasses Initiativpris 2017 og Ole Laursenprisen 2018.  Æret være mindet om Jan Birk!
Sommerfest på Mols 2018
Sommerfesten står for døren. Se programmet her
Endnu en ildsjæl hædretVed sommerfesten fik Jan Birk lørdag aften tildelt Ole Laursenprisen for sit mangeårige virke som frivillig.  Borgerforeningen var blandt forslagsstillerne til prisen
Flot velkomst får mange roserBorgerforeningen har fået mange positive tilkendegivelser om den flotte gavlhilsen ved indkørselen til Vrinners.
Du kan også bidrage med et medlemsskab. Det koster kun 100 kr. pr. år.
Ny bredbåndspulje 2018Selvom bredbånd er udrullet stort set over Mols og Helgenæs er der alligevel små huller tilbage Nu er der igen mulighed for støtte via bredbåndspulje 2018. Kriterierne er ændret i positiv retning for landdistrikter og Fibia er kommet med blandt udbyderne. Borgerforeningen vil gerne hjælpe!
Protest mod forringelsen
Regionsrådet har besluttet at nedgradere 112-hjælperne og erstatte den med hjerteløberne. Se Borgerforeningens kommentar hertil. I borgerforeningen må vi atter konstaterer, at den præhospitale indsats er vigende i tyndt befolkede områder. Se regionens svar
Bosætningsdag den 27. maj!
Jens Rohde i Præstegårdshaven
Som tidligere meddelt er Jens Rhode grundlovstaler i Knebel Præstegårdshave. Det er aftalt for længe siden. 
Forvirring følger af presseomtaleLæs hvordan det hele hænger sammen
Folketingshøring om landsbyer
Hør debattenFolketingets udvalg for landdistrikter og øer har afholdt høring om  levedygtige landsbyer den 16. maj 2018. Mols og Helgenæs er blandt høringens gode eksempler.
Kamera på toppenNu kommer det længe ønskede webkamera op på Sletterhage Fyr, så også gangbesværede har mulighed for at nyde udsigten. Godkendt på sidste generalforsamling.
Borgerforeningens velkomst Ejeren har givet Borgerforeningen tilladelse til denne reklame på den store gavl i Vrinners, så besøgene kan føle sig velkomne. Borgerforeningen takker for muligheden.
Urimelig lang sagsbehandlingstid Sådan så det ud i 2014 og sagen er ikke afgjort endnu. Borgerforeningen anser sagsbehandlingstiden for uanstændig lang.
Landsbyudvalgets anbefalinger
To scenarier, fire kriterier og 17 anbefalinger til at understøtte og styrke levedygtige landsbyer. Se hele rapporten.eller det lidt kortere faktaark
Landsbyudvalget til ministerenErhvervsministeren nedsatte sidste år et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Et af udvalgets møder blev afholdt på Mols, hvor både borgmester og Borgerforeningens formand blev indkaldt til mødet. Rapporten afspejler rigtig mange af vore ønsker.
Mols i Udvikling med i rapporten til erhvervsministerenMan skal gå strategisk til værks, hvis man vil værne om landsbyerne. Dette var anbefalingerne til både kommuner, regioner – men også landsbysamfund - fra  udvalget for levedygtige landsbyer
Det kender man til på Mols. For MiU er en organisation af frivillige, som puster liv i egnen. Se mere her.
Hjælpere erstattes af løbere  
Regionen vil erstatte sin lokale og meget roste frivillige førstehjælperordning med en 1000-tallig skare, der ikke er rutinerede som 112-hjælpere. Ærgerligt at den fokuserede indsats med uddannede førstehjælpere nu skal afløses af en bredere indsats uden krav om, at de frivillige skal have rutine i førstehjælp eller i at bruge en hjertestarter.
Jens Rohde årets grundlovstaler 
 
Jens Rohde bliver grundlovstaler den 5. juni 2018 i Knebel Præstegårdshave. Jens Rohde er parlamentsmedlem i Europaparlamentet.
Fartdæmpning i Knebelbro
 
Tilfredshed med fartdæmpningen lyder det fra beboerne, men der er frustrationer i begge ender. Se hvad det drejer sig om i Borgerforeningens henvendelse til kommunens vejafdeling.
Det Blå Bånd rundt langs kysten
 Ligesom det grønne bånd  er lagt til grund for udvikling  langs letbanen, vil vi gerne se det blå bånd forlænget rundt langs kysten frem til Skødshoved.
Landsbyprisen gik til Sall
Hvert år uddeler RegionMidt en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby i regionen.
En fagkomite er nedsat til at foretage indstillingen. Se selv hvordan kommiteen er kommet frem til resultatet.
Landbyen Sall i Favrskov kommune løb med førstepladsen og 2. pladsen tilfaldt Mols og Helgenæs.
Syddjurs Award  for 6. gang!Der uddeles hele 10 priser til kulturlivet, idrætslivet og frivillige organisationer
Vi venter fortsat på tog til tiden
Letbanens direktør møder borgmestrene fra de tre kommuner Odder, Norddjurs og Syddjurs. TV2 østjylland samler op efter mødet i Grenaa
Stjernedrys til Mols og Helgenæs
Hele fire ud af ialt ti priser tilfaldt ildsjæle på Mols og Helgenæs. Klik her for at se hvem.
På Molsskolens hjemmeside kan du se meremed  et lille klip fra festen i Rønde Idrætscenter med 700 deltagere.
Vil du være frivillig til festivalen? 
 Distriktsrådene har lovet at medvirke til at søge frivillige til den store aprilfestival. Se mere her
Molsrevyen spiller for medlemmer Der er igen i år gratis revy for Borgerforeningens medlemmer. Alle øvrige må betale 100, kr. ved indgangen den  8. marts i Tved Forsamlingshus.
Mange vil høre om Mols i UdviklingOver en snes gange har der været bud efter  MiU. Man vil gerne høre om erfaringer fra Mols og Helgenæs
Regeringen vil fjerne MobilhullerDet gamle teleforlig fra 1999 erstattes af et nyt i 2018
Tung start for LetbaneSammen med de øvrige 14 distriktsråd  undrer det os, at Letbanen ikke kører endnu.
Se ministerens svar.
Hvorfor lige netop Ryomgaard?Vi undrer os over placeringen af en forkantsdisponeriet ambulance i Ryomgård. Man får ikke kortere responstid på Mols og Helgenæs, når man placerer en ekstra ambulance i Ryomgård. Læs mere i beretningen 2017 under afsnittet om vælgermødet på side 4
Se TV-indslag
Tilfreds generalforsamling Enstemmig godkendelse af såvel beretning som regnskab 
MedlemskontingentMedlemskontingentet er på vej, og nye medlemmer kan indbetale 100 kr. pr. pers. på konto 
9388 konto nr.:  0000964689 
Halvvejs med indsamlingenSe mere om indsamlingen. Du kan bidrage med et beløb stort eller lille ved at klikke her

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00
på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
På valg er: Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård.
Efter generalforsamlingen kommer nyvalgte borgmester i Syddjurs kommune, Ole Bollesen
og fortæller om sit nye tillidshverv
Byens bil har travltByens bil har haft travlt siden sin start sidst i februar måned. Der har været stigende efterspørgsel og bookingtoppen indtraf i december måned, hvor bilen kun var ledig i 3 dage. Det undersøges derfor om, der er behov for at placere bil nr. 2.
Responstider under lup TV2østjylland har gravet i responstider for ambulancer i RegionMidt og kan nu bekræfte, hvad Borgerforeningen har påpeget gennem flere år. Regionens måltal holder slet ikke på Mols og Helgenæs.
Atter medlemsrekord Selvom der i årets løb har været en del medlemmer, som er afgået ved døden, er der stadigvæk flere, som finder det vigtigt at bakke op om Borgerforeningen/Distriktsrådet. Det giver den nødvendige styrke.
Ingen fra Syddjurs i RMSyddjurs kommune er atter uden repræsentation i Regionsrådet. Endnu en gang er alt for mange stemmer gået til kandidater i store byer som Horsens, Viborg og Aarhus. Kontakten til RM er ulig lettere gennem lokalt valgte.