Sidste Nyt

Landsbyudvalgets anbefalinger
To scenarier, fire kriterier og 17 anbefalinger til at understøtte og styrke levedygtige landsbyer. Se hele rapporten.eller det lidt kortere faktaark
Landsbyudvalget til ministerenErhvervsministeren nedsatte sidste år et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Et af udvalgets møder blev afholdt på Mols, hvor både borgmester og Borgerforeningens formand blev indkaldt til mødet. Rapporten afspejler rigtig mange af vore ønsker.
Mols i Udvikling med i rapporten til erhvervsministerenMan skal gå strategisk til værks, hvis man vil værne om landsbyerne. Dette var anbefalingerne til både kommuner, regioner – men også landsbysamfund - fra  udvalget for levedygtige landsbyer
Det kender man til på Mols. For MiU er en organisation af frivillige, som puster liv i egnen. Se mere her.
Jens Rohde årets grundlovstaler 
 
Jens Rohde bliver grundlovstaler den 5. juni 2018 i Knebel Præstegårdshave. Jens Rohde er parlamentsmedlem i Europaparlamentet.
Fartdæmpning i Knebelbro
 
Tilfredshed med fartdæmpningen lyder det fra beboerne, men der er frustrationer i begge ender. Se hvad det drejer sig om i Borgerforeningens henvendelse til kommunens vejafdeling.
Det Blå Bånd rundt langs kysten
 Ligesom det grønne bånd  er lagt til grund for udvikling  langs letbanen, vil vi gerne se det blå bånd forlænget rundt langs kysten frem til Skødshoved.
Landsbyprisen gik til Sall
Hvert år uddeler RegionMidt en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby i regionen.
En fagkomite er nedsat til at foretage indstillingen. Se selv hvordan kommiteen er kommet frem til resultatet.
Landbyen Sall i Favrskov kommune løb med førstepladsen og 2. pladsen tilfaldt Mols og Helgenæs.
Syddjurs Award  for 6. gang!Der uddeles hele 10 priser til kulturlivet, idrætslivet og frivillige organisationer
Vi venter fortsat på tog til tiden
Letbanens direktør møder borgmestrene fra de tre kommuner Odder, Norddjurs og Syddjurs. TV2 østjylland samler op efter mødet i Grenaa
Stjernedrys til Mols og Helgenæs
Hele fire ud af ialt ti priser tilfaldt ildsjæle på Mols og Helgenæs. Klik her for at se hvem.
På Molsskolens hjemmeside kan du se meremed  et lille klip fra festen i Rønde Idrætscenter med 700 deltagere.
Vil du være frivillig til festivalen? 
 Distriktsrådene har lovet at medvirke til at søge frivillige til den store aprilfestival. Se mere her
Molsrevyen spiller for medlemmer Der er igen i år gratis revy for Borgerforeningens medlemmer. Alle øvrige må betale 100, kr. ved indgangen den  8. marts i Tved Forsamlingshus.
Mange vil høre om Mols i UdviklingOver en snes gange har der været bud efter  MiU. Man vil gerne høre om erfaringer fra Mols og Helgenæs
Regeringen vil fjerne MobilhullerDet gamle teleforlig fra 1999 erstattes af et nyt i 2018
Tung start for LetbaneSammen med de øvrige 14 distriktsråd  undrer det os, at Letbanen ikke kører endnu.
Se ministerens svar.
Hvorfor lige netop Ryomgaard?Vi undrer os over placeringen af en forkantsdisponeriet ambulance i Ryomgård. Man får ikke kortere responstid på Mols og Helgenæs, når man placerer en ekstra ambulance i Ryomgård. Læs mere i beretningen 2017 under afsnittet om vælgermødet på side 4
Se TV-indslag
Tilfreds generalforsamling Enstemmig godkendelse af såvel beretning som regnskab 
MedlemskontingentMedlemskontingentet er på vej, og nye medlemmer kan indbetale 100 kr. pr. pers. på konto 
9388 konto nr.:  0000964689 
Halvvejs med indsamlingenSe mere om indsamlingen. Du kan bidrage med et beløb stort eller lille ved at klikke her

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00
på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
På valg er: Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård.
Efter generalforsamlingen kommer nyvalgte borgmester i Syddjurs kommune, Ole Bollesen
og fortæller om sit nye tillidshverv
Byens bil har travltByens bil har haft travlt siden sin start sidst i februar måned. Der har været stigende efterspørgsel og bookingtoppen indtraf i december måned, hvor bilen kun var ledig i 3 dage. Det undersøges derfor om, der er behov for at placere bil nr. 2.
Responstider under lup TV2østjylland har gravet i responstider for ambulancer i RegionMidt og kan nu bekræfte, hvad Borgerforeningen har påpeget gennem flere år. Regionens måltal holder slet ikke på Mols og Helgenæs.
Atter medlemsrekord Selvom der i årets løb har været en del medlemmer, som er afgået ved døden, er der stadigvæk flere, som finder det vigtigt at bakke op om Borgerforeningen/Distriktsrådet. Det giver den nødvendige styrke.
Ingen fra Syddjurs i RMSyddjurs kommune er atter uden repræsentation i Regionsrådet. Endnu en gang er alt for mange stemmer gået til kandidater i store byer som Horsens, Viborg og Aarhus. Kontakten til RM er ulig lettere gennem lokalt valgte.