Sidste Nyt

Sommerfest på Mols 2018
Sommerfesten står for dæren. Se programmet her
Endnu en ildsjæl hædretVed sommerfesten fik Jan Birk lørdag aften tildelt Ole Laursenprisen for sit mangeårige virke som frivillig.  Borgerforeningen var blandt forslagsstillerne til prisen
Flot velkomst får mange roserBorgerforeningen har fået mange positive tilkendegivelser om den flotte gavlhilsen ved indkørselen til Vrinners.
Du kan også bidrage med et medlemsskab. Det koster kun 100 kr. pr. år.
Ny bredbåndspulje 2018Selvom bredbånd er udrullet stort set over Mols og Helgenæs er der alligevel små huller tilbage Nu er der igen mulighed for støtte via bredbåndspulje 2018. Kriterierne er ændret i positiv retning for landdistrikter og Fibia er kommet med blandt udbyderne. Borgerforeningen vil gerne hjælpe!
Protest mod forringelsen
Regionsrådet har besluttet at nedgradere 112-hjælperne og erstatte den med hjerteløberne. Se Borgerforeningens kommentar hertil. I borgerforeningen må vi atter konstaterer, at den præhospitale indsats er vigende i tyndt befolkede områder. Se regionens svar
Bosætningsdag den 27. maj!
Jens Rohde i Præstegårdshaven
Som tidligere meddelt er Jens Rhode grundlovstaler i Knebel Præstegårdshave. Det er aftalt for længe siden. 
Forvirring følger af presseomtaleLæs hvordan det hele hænger sammen
Folketingshøring om landsbyer
Hør debattenFolketingets udvalg for landdistrikter og øer har afholdt høring om  levedygtige landsbyer den 16. maj 2018. Mols og Helgenæs er blandt høringens gode eksempler.
Kamera på toppenNu kommer det længe ønskede webkamera op på Sletterhage Fyr, så også gangbesværede har mulighed for at nyde udsigten. Godkendt på sidste generalforsamling.
Borgerforeningens velkomst Ejeren har givet Borgerforeningen tilladelse til denne reklame på den store gavl i Vrinners, så besøgene kan føle sig velkomne. Borgerforeningen takker for muligheden.
Urimelig lang sagsbehandlingstid Sådan så det ud i 2014 og sagen er ikke afgjort endnu. Borgerforeningen anser sagsbehandlingstiden for uanstændig lang.
Landsbyudvalgets anbefalinger
To scenarier, fire kriterier og 17 anbefalinger til at understøtte og styrke levedygtige landsbyer. Se hele rapporten.eller det lidt kortere faktaark
Landsbyudvalget til ministerenErhvervsministeren nedsatte sidste år et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Et af udvalgets møder blev afholdt på Mols, hvor både borgmester og Borgerforeningens formand blev indkaldt til mødet. Rapporten afspejler rigtig mange af vore ønsker.
Mols i Udvikling med i rapporten til erhvervsministerenMan skal gå strategisk til værks, hvis man vil værne om landsbyerne. Dette var anbefalingerne til både kommuner, regioner – men også landsbysamfund - fra  udvalget for levedygtige landsbyer
Det kender man til på Mols. For MiU er en organisation af frivillige, som puster liv i egnen. Se mere her.
Hjælpere erstattes af løbere  
Regionen vil erstatte sin lokale og meget roste frivillige førstehjælperordning med en 1000-tallig skare, der ikke er rutinerede som 112-hjælpere. Ærgerligt at den fokuserede indsats med uddannede førstehjælpere nu skal afløses af en bredere indsats uden krav om, at de frivillige skal have rutine i førstehjælp eller i at bruge en hjertestarter.
Jens Rohde årets grundlovstaler 
 
Jens Rohde bliver grundlovstaler den 5. juni 2018 i Knebel Præstegårdshave. Jens Rohde er parlamentsmedlem i Europaparlamentet.
Fartdæmpning i Knebelbro
 
Tilfredshed med fartdæmpningen lyder det fra beboerne, men der er frustrationer i begge ender. Se hvad det drejer sig om i Borgerforeningens henvendelse til kommunens vejafdeling.
Det Blå Bånd rundt langs kysten
 Ligesom det grønne bånd  er lagt til grund for udvikling  langs letbanen, vil vi gerne se det blå bånd forlænget rundt langs kysten frem til Skødshoved.
Landsbyprisen gik til Sall
Hvert år uddeler RegionMidt en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby i regionen.
En fagkomite er nedsat til at foretage indstillingen. Se selv hvordan kommiteen er kommet frem til resultatet.
Landbyen Sall i Favrskov kommune løb med førstepladsen og 2. pladsen tilfaldt Mols og Helgenæs.
Syddjurs Award  for 6. gang!Der uddeles hele 10 priser til kulturlivet, idrætslivet og frivillige organisationer
Vi venter fortsat på tog til tiden
Letbanens direktør møder borgmestrene fra de tre kommuner Odder, Norddjurs og Syddjurs. TV2 østjylland samler op efter mødet i Grenaa
Stjernedrys til Mols og Helgenæs
Hele fire ud af ialt ti priser tilfaldt ildsjæle på Mols og Helgenæs. Klik her for at se hvem.
På Molsskolens hjemmeside kan du se meremed  et lille klip fra festen i Rønde Idrætscenter med 700 deltagere.
Vil du være frivillig til festivalen? 
 Distriktsrådene har lovet at medvirke til at søge frivillige til den store aprilfestival. Se mere her
Molsrevyen spiller for medlemmer Der er igen i år gratis revy for Borgerforeningens medlemmer. Alle øvrige må betale 100, kr. ved indgangen den  8. marts i Tved Forsamlingshus.
Mange vil høre om Mols i UdviklingOver en snes gange har der været bud efter  MiU. Man vil gerne høre om erfaringer fra Mols og Helgenæs
Regeringen vil fjerne MobilhullerDet gamle teleforlig fra 1999 erstattes af et nyt i 2018
Tung start for LetbaneSammen med de øvrige 14 distriktsråd  undrer det os, at Letbanen ikke kører endnu.
Se ministerens svar.
Hvorfor lige netop Ryomgaard?Vi undrer os over placeringen af en forkantsdisponeriet ambulance i Ryomgård. Man får ikke kortere responstid på Mols og Helgenæs, når man placerer en ekstra ambulance i Ryomgård. Læs mere i beretningen 2017 under afsnittet om vælgermødet på side 4
Se TV-indslag
Tilfreds generalforsamling Enstemmig godkendelse af såvel beretning som regnskab 
MedlemskontingentMedlemskontingentet er på vej, og nye medlemmer kan indbetale 100 kr. pr. pers. på konto 
9388 konto nr.:  0000964689 
Halvvejs med indsamlingenSe mere om indsamlingen. Du kan bidrage med et beløb stort eller lille ved at klikke her

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00
på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
På valg er: Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård.
Efter generalforsamlingen kommer nyvalgte borgmester i Syddjurs kommune, Ole Bollesen
og fortæller om sit nye tillidshverv
Byens bil har travltByens bil har haft travlt siden sin start sidst i februar måned. Der har været stigende efterspørgsel og bookingtoppen indtraf i december måned, hvor bilen kun var ledig i 3 dage. Det undersøges derfor om, der er behov for at placere bil nr. 2.
Responstider under lup TV2østjylland har gravet i responstider for ambulancer i RegionMidt og kan nu bekræfte, hvad Borgerforeningen har påpeget gennem flere år. Regionens måltal holder slet ikke på Mols og Helgenæs.
Atter medlemsrekord Selvom der i årets løb har været en del medlemmer, som er afgået ved døden, er der stadigvæk flere, som finder det vigtigt at bakke op om Borgerforeningen/Distriktsrådet. Det giver den nødvendige styrke.
Ingen fra Syddjurs i RMSyddjurs kommune er atter uden repræsentation i Regionsrådet. Endnu en gang er alt for mange stemmer gået til kandidater i store byer som Horsens, Viborg og Aarhus. Kontakten til RM er ulig lettere gennem lokalt valgte.