Sidste nyt – året 2015

Bredbånd – en status

Chefkonsulent, Henrik Friis, Syddjurs kommune fremsender status over Fiberprojektet og Smart Syddjurs til info og orientering. Henrik skriver i mailen: 
”Jeg sender lige en PowerPoint rundt om status pr 10. november på vores fiberprojekt, som omfatter hele kommunen, og herunder et kort med status på fiberlandsbyer. Visse landsbyer har valg det fra og visse landsbyer har ikke fået tilbuddet endnu, men hovedparten vil det. Der er brug for ambassadører i projektet, og distriktsråd og ildsjæle er meget vigtige for projektets succes.

Bredsbånd ruller

Det er tanken at rulle helt ud på Helgenæs og Skødshoved

EUafstemning-DR

Atter mødte Molboer og Helboer talstærkt frem ved stemmeurnen

Stemmeprocenten i Syddjurs Kommune nåede op på 72,82 %. Atter en gang var Mols og Helgenæs topscorer med flest i stemmeboksen. Hele 76,21 % af de stemmeberettigede dukkede op for at sætte et kryds. Kommunens laveste stemmeprocent var i Midtdjurshallen i Ryomgård. Her mødte 68,89 %. Største modstand viste sig i Tirstrup, medens de fleste ja-sigere mødte frem i Røndehallen.

Uklar afstemningspakke gav et nej – også til det, som mange gerne så gennemført

Danmark har med sit nej ved folkeafstemningen afleveret et lille problem til et Europa med langt mere vidtgående problemer. Europa  har brug for Danmark, og Danmark har brug for Europa. Hvis alle lande får parallelaftaler, er der næppe et fællesskab, der kan imødegå kriser som den i Grækenland, de mange flygtninge samt Putin i baghaven. Tillidskrisen, mellem det politikerne siger og det vælgerne oplever, har næppe været større. Nejet er fyldt med flere meget forskellige årsager til nejet. De mange temaer skulle aldrig have været pakket i én  afstemning. 

2015-12-03 19.16.29

Det årlige politikermøde

Det årlige politikermøde samlede små 40 deltagere. Debatten var livlig og fandt rundt om både det lokale beredskab, det faldende børnetal, stiprojekterne, Mols i Udvikling, skolelovens konsekvenser, bosætning, branding og markedsføring samt trafiksikkerhed. Nu kommer stien gennem Vrinners og der blev lovet fortovs forbedring på Knebel Bygade. Klik på kortet og se, at Molsskolen ikke er blandt de hårdest ramte.

Faldende børnetal

Mød din politiker

Vær med til at præge debatten ved Borgerforeningens traditionelle politikermøde i Sognehuset i Knebel tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.30
Hvad betyder det faldende børnetal?
Hvad gør cyklisterne i Vrinners og Knebelbro?
Hvordan er udsigterne for det lokale beredskab?
Hvordan ser vi Mols i udvikling?
Det er nogle af de emner, vi kommer ind på, men du har sikkert flere?
Vel mødt!

Brandstationen i Knebel kan ikke nedgraderes
Brandstationen i Knebel kan ikke nedgraderes.

Beredskabsstyrelsen bakker op om vores bekymring

Statens Beredskabsstyrelse har netop afgivet kritisk udtalelse om det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Skal styrelsens udtalelse efterleves, er det nødvendigt at hæve serviceniveauet på en række områder. Det harmonerer slet ikke med de besparelser på beredskabsområdet, som kommunerne samtidig er pålagt. Se de fem siders kritik her. Styrelsen har især kritiske bemærkninger til responstid, som hos os bliver alt for stor og vandforsyningen mangelfuld ved fjernelsen af vandtankvognen.

Beredskabsaftalen mellem regering og KL får utilsigtede konsekvenser og må ændres!

Vi er dybt bekymrede. Ideen med reformen af beredskaberne i Danmark var at høste rationaler på ledelsesniveau og ved bedre koordinering af området med fortsat højt serviceniveau for borgerne. Men nu ser vi, at det fører til konkrete forringelser af det helt lokale beredskab.
Beredskabet lokalt på Mols og Helgenæs reduceres fra nytår helt kontant med 1 holdleder og 3 brandmænd samt 1 tankvogn med miljøpakning og reduceret mulighed for hjælp ved trafikuheld, hvor modtræk ikke længere kan etableres med tankbilen. Forudsætningen om fortsat højt serviceniveau for borgerne opfyldes overhovedet ikke med samordningens første fase. Aftalen får langt større konsekvenser end politikerne formodentlig havde forudset ved aftalens indgåelse.

Når fase 2 i besparelserne skal finde sted næste år - hvor der igen skal spares 3.6 mio. kr. - er det ikke sikkert, at brandstationen i Knebel overlever. Men vi vil gøre vores allerbedste for at hindre, at det bliver resultatet.
Det vil medfører uacceptable responstider. Se Distriktsrådets henvendelse til Kommunernes Landsforening og finansminister, Claus Hjort Frederiksen.

28062011315
Næste år er bygningen måske tømt for brandbiler?

Mandskabet reduceres

Mandskab på brandstationer skæres ned. Der bliver færre brandfolk på Djursland. Det er en af realiteterne i forbindelse med en ny struktur, der tager form i forbindelse med etableringen af et kommende beredskab for Djursland, Favrskov og Randers. Reduktionerne rammer blandt andet brandstationen i Knebel, der står til at miste fire af de 16 frivillige brandfolk. 
 »Vi er dybt bekymrende. Ideen med reformen af beredskaberne i Danmark var at høste rationaler på ledelsesniveau og ved bedre koordinering af området, Men nu ser vi, at det fører til konkrete forringelser af det helt lokale beredskab,« siger formand Jørgen Ørgård fra Borgerforeningen Mols, der også er Distriktsråd for Mols og Helgenæs.

Tankbilen flyttes

 
Tankvogns assistancen skal i fremtiden
hentes i Rønde eller Ebeltoft

Seks landsbyklynger i Region Midt fik 200.000 kr. til deling

Distriktsrådet har på Kommunens anbefaling lagt billet ind på at være kommunens bidrag med Projekt Mols i Udvikling i Kulturbyprojektet Aarhus 2017. I den anledning har vi fået tildelt 35.000, som tænkes anvendt i en bosætningskampagne for Mols og Helgenæs.

Interessant – Urbanisering er ikke længere, som påstået – et uafvendeligt vilkår!

Det er en myte, at danskerne flokkes om storbyerne København og Aarhus. En ny opgørelse viser, at landets to største kommuner vokser på grund af indvandring, og fordi der bliver født flere i byerne, end der dør. Til gengæld vokser de ikke længere, fordi der netto flytter danskere til byerne fra andre dele af landet. Det skriver Finans, Jyllands-Postens erhvervsmedie. 
- København og Aarhus frastøder nu lige så mange familier, som de tiltrækker af unge, der skal studere. Der er tale om en ny tendens, der begyndte at slå igennem sidste år, og som nu er tydelig. Sidste år flyttede der netto 764 danskere til København og 448 til Aarhus. Det er det laveste niveau, siden finanskrisen rasede i 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er ikke danskere fra Udkantsdanmark, der flytter til dem, siger Jesper Bo Jensen. 
Ifølge en boligforsker har en del danskere bosiddende i København ønsket at flytte væk i lang tid. 
- Men de har været stavnsbundne til deres lejligheder, fordi de købte, da priserne sidst toppede. De kan nu igen sælge uden tab, og det får flere af dem til at købe det hus, som de egentlig længe har efterspurgt, fordi de har fået børn, siger Morten Skak, lektor ved Syddansk Universitet, til avisen.

Flere flytter fra de to store byer

Antiurbanisering

Har du husket at svare? Sidste frist er 8. oktober!

Ansvarsforflygtigelse

Flere end 500 har besvaret Brugerundersøgelsen, der afsluttes og lukkes snart! Skynd dig derfor ind og udfyld skemaet, hvis du ikke allerede har gjort det inden TORSDAG D. 8.10 - det er sidste chance for at give din mening og dine ønsker til kende! Borgerundersøgelsen finder du her!
Et medlem har kritiseret os for manglende oplysning om en anden underskriftsindsamling:
Vi har bestemt intet imod at oplyse medlemmerne om muligheden for at give en personlig mening tilkende på www.300meter.dk. Det er jo det enkelte medlems egen afgørelse. Vi synes blot ikke – som pågældende medlem - at opfordringen havde en så klar relation til vores konkrete ærinde i sidste nyhedsbrev. Borgerforeningens forslag om ændring af planloven og kronikken omhandlede alene andre emner end det kystnære, selvom bestyrelsen da godt kunne pege på, at loven eksempelvis hindrer landsbyen Knebelbro i udvidelser ind i landet, hvis det eksempelvis blev interessant. Den udvidelse vil næppe skade kystnære interesser. Vi har rent faktisk gjort indsigelse mod, at debatten om planloven hovedsagelig kun drejede sig om kystnære områder. Og for til sidst at undgå misforståelser, så ønsker Bestyrelsen naturligvis at bevare vore frie kyster. Enhver kan i øvrigt selv sætte den ønskede oplysning på Molsportalens FORUM.

Lige efter offentliggørelsen af regeringsgrundlaget skrev Borgerforeningen til regeringen

Regeringen har lagt op til, at der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der bliver skabt vækst og øget tilflytning i landdistrikterne. Debatten op til regeringens udspil har i høj grad drejet sig om kystturisme. Men adskillige andre forhold er væsentlige. Lad os nævne i flæng: Infrastrukturen skal forbedres, også den digitale del med bredbånd og mobildækning. Det er også vigtigt at lempe planloven, at udflytte statslige arbejdspladser og nytænke det sådan, at nogle uddannelsesinstitutioner også flyttes ud fra de store byer til provinsen. Og så skal vi have løst problemet med, at det er svært at finde finansiering til at købe bolig og drive virksomhed. Det hele angår bosætning og nye arbejdspladser. Se Borgerforeningens henvendelse til regeringen allerede i juli måned.

Her foreligger Regeringens svar på Borgerforeningens henvendelse

På vegne af Skatte- og Erhvervs- og Vækstministeren svarer Troels Lund Poulsen, at regeringen vil give kommunerne mere frihed til at planlægge ved at liberalisere planloven.
Man vil gå i dialog med den finansielle sektor for løse op for finansieringsproblemer. Endvidere vil regeringen flytte statslige arbejdspladser uden for Hovedstaden.
Regeringen er ikke så villig til at ændre skattelovgivningen. Se ministerens svar.

Se kronik i INFORMATION

Se også kronikken i Dagbladet Information 24.9.2015. Den omhandler bl.a. mediernes mobning.
Provinsen og Udkants Danmark er i mange år blevet forsømt og nedgjort.

Vil du være ambassadør for din by?

19-landsbyer

Distriktsrådet for Mols og Helgenæs har langt de fleste landsbyer af samtlige distriktsråd i Syddjurs kommune, og vil derfor gerne have ambassadører i landsbyerne

Kommunens distriktsråd for Mols og Helgenæs dækker næsten 20 % af kommunens areal og har langt de fleste landsbyer af samtlige 12 distriktsråd. Distriktsrådet ønsker derfor at skabe en bedre kontakt med de enkelte landsbyer, og i den anledninger søger vi ildsjæle, som vil påtage sig rollen som landsbyens ambassadør.
Kunne du tænke dig at påtage dig en sådan opgave, eller kan du måske pege på personer, som du mener, ville passe godt til den opgave, så send en mail til joergen@oergaard.dk 
Opgaven som ambassadør kunne være:
- at være ambassadør i forhold til Borgerforeningen Mols/Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og hermed projekt "Mols i Udvikling"
- en kontakt, vi kan benytte til at videreformidle i lokalsamfundet.
- en kontakt, vi kan benytte i forhold til formidling af borgeranalyse, arrangementer mv.
- Men ellers er det op til den enkelte ambassadør, hvor aktiv, man ønsker at være.
På forhånd tak for din indsats.

Se TV2 østjyllands indslag om Mols i Udvikling

Fra-Afvikling-til-Udvikling

Klar til Borgerundersøgelsen

Klar-til-Borgerundersøgelse

Regionens hjertestarterskab

Hjertestarter

RegionMidt har uddannet frivillige 112 hjælpere og opstiller tre nye skabe

I forbindelse med Regionens tilsagn om opsætning af hjertestartere på Mols og Helgenæs, som led i erkendelsen af, at akutlægebilens responstid ikke er tilfredsstillende med placeringen i Grenaa, har Borgerforeningen modtaget følgende meddelelse fra RegionMidt: 
Falck er ved at opsætte de tre akutskabe med hjertestartere på Mols og Helgenæs. De bliver placeret følgende steder: 
Ved Lykkes Landhandel, Pakhusvej 25, Tved, 8420 Knebel 
Ved Sofie Vistoft, Smedehalden 14, Esby, 8420 Knebel 
Hanne og Christian Bang, Bygaden 3, Stødov, 8420 Knebel
To hold á 12 frivillige personer på Mols og Helgenæs har RegionMidt uddannet som 112 hjælpere  med Fritz Kofod som tovholder. 

Ingen puljemidler til Mols og Helgenæs i denne omgang

Heldet var ikke med Mols og Helgenæs i denne omgang, men vi ønsker de heldige tillykke!
38 forskellige projekter ansøgte om at få del i midlerne, og kommunen har nu i samarbejde med Civilsamfundspanelet udpeget de fire projekter, der hver kan se frem til en økonomiskindsprøjtning på 50.000 kroner. Projekterne er: 
- Halling Folkepark – et lokalt samlingssted
- Balle Borgerhus – etablering af fælles haveanlæg
- Hyllested og Omegns beboerforening – infoguides i Hyllested
- Nimtofte Kulturhusforening – Landsbykonference i Nimtofte

Byrådet tvangsnedriver forfalden ejendom i Vrinners

Gennem flere år har bestyrelsen i Borgerforeningen fået mange opfordringer til at få noget gjort ved den faldefærdige ejendom ved den sydlige udkørsel fra Vrinners. På sidste byrådsmøde vedtog byrådet at fjerne ejendommen. Det sker til glæde for mange forbipasserende og naboer til ejendommen.

5 projektansøgninger

Der er indkommet hele fem ansøgninger fra Mols og Helgenæs til kommunens tilbud om støttekroner til landsbyprojekter De fem projekter kommer fra en beboer-gruppe i Dejret, beboerforeningen i Vrinners, der søger hjælp til store telte, Helgenæs kulturhus til renovering af lokaler, et projekt om fælleshaver og skolehaver og det sidste omhandler midler til markedsføring og bosætning på Mols og Helgenæs under projekt Mols i Udvikling.

Folkemøde på Djursland

På et møde i Viden Djurs i Grenaa den 16. juni drøftedes starten på et årligt folkemøde på Djursland om lørdagen i uge 47 - i forbindelse med den danske iværksætteruge. Deltagerne repræsenterede en bred vifte af aktører - fra private virksomheder over borgerforeninger til kommunale institutioner. Under mottoet ”Djursland – én virksomhed”, og under ledelse af Djurslands Erhvervsråd, vil en række af lokale aktører sætte fokus på Djurslands potentiale. Borgerforeningen/Distriktsrådet er inviteret til at deltage. Projektet skal få borgere, virksomheder og kommuner på Djursland til at føle sig som ét stort fællesskab, hvor man står sammen om vækst og udvikling – og fortæller omverdenen om Djursland som det attraktive sted for tilflyttere og iværksættere.

Invitation til Borgerforeningen

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og seks landsbyklynger på tværs af Region Midtjylland har nu mulighed for at blive en del af Aarhus 2017. Projektet er for nabolandsbyer, der er eller vil i gang med at danne et tættere samarbejde. Projektet støttes af Syddjurs kommune og herfra er Borgerforeningen/Distriktsrådet opfordret til at deltage. Aarhus2017-projektet Gentænk Landsbyen afsætter 200.000 kr. til deling mellem 4-6 landsbyklynger. Herudover hjælper Gentænk Landsbyen med at facilitere de fælles aktiviteter mellem de deltagende landsbyer.

Brandstationen igen i fokus

Atter har det været på tale at lukke brandstationen i Knebel. Lukninger af brandstationer var på bordet, da en politisk styregruppe for et nyt fælles beredskab for Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov kommuner var samlet til et afgørende møde. Politikerne valgte at sige nej til lukninger, der også ville ramme brandstationer i Fjellerup, Øster Tørslev og Langå. Arbejdet med et nyt beredskab for Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner skyldes en aftale mellem den tidligere regering og Kommunernes Landsforening. Aftalen tvinger landets beredskaber sammen i større enheder, og det skal udløse besparelser. Borgmestrene i de fire kommuner vil nu forsøge at få Kommunernes Landsforening og den ny regering i tale, så sagen igen kan komme til forhandling mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den nuværende aftale kræver helt uacceptable serviceforringelser.

Knebel beredskab

Hvad kan og vil politikerne på Christiansborg?

I det nye regeringsgrundlag er der lagt op til, at der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der bliver skabt vækst og øget tilflytning i landdistrikterne.
Debatten op til regeringens udspil har i høj grad drejet sig om kystturisme. Men adskillige andre forhold er væsentlige. Lad os nævne: Infrastrukturen skal forbedres, også den digitale del med bredbånd og mobildækning. Det er også vigtigt at lempe planloven, at udflytte statslige arbejdspladser og nytænke det sådan, at nogle uddannelsesinstitutioner også flyttes ud fra de store byer til provinsen. Og så skal vi have løst problemet med, at det er svært at finde finansiering til at købe bolig og drive virksomhed. Det hele angår bosætning og nye arbejdspladser. Se Borgerforeningens henvendelse til regeringen.

Fremtiden tilhører byerne, medens resten af landet er fortabt

Sådan vil det gå, hvis man skal tro de meninger, der kommer fra parnasset i Hovedstadsområdet.
Men centralisering ødelægger både landets sammenhængskraft og økonomi.
Vi kan kun standse den stigende og omfattende centralisering ved at rejse en debat og i fællesskab kræve, at udviklingen vendes.
Politikerne må stå sammen om at tage hele landet i brug og sige fra over for de forventelige indvendinger fra parnasset i Hovedstaden. Se mere

Atter skal den grimme ælling kanøfles

Vi er ikke et taberland med flere enlige mødre, misbrugere, fattigrøve og korrumperede personager end store byområder. Vi ønsker skattepolitik og planlov revideret og mytedannelsen standset. Landdistrikterne er langt mere end turisme og smuk natur. Herfra ydes også væsentlige bidrag til væksten. Og så klæder det ikke landsmænd og -kvinder at nedgøre livet på landet.
Vi kan vel være enige om, at det hedder ude på landet og inde i byen. Udtrykket relaterer sig næppe til kvalitet i byen eller på landet, men snarere til kvantiteten/koncentrationen af boligenheder. Hver med forskellige muligheder og oplevelser. Hvorfor så ikke hjælpe hinanden med at skabe ordentlige/tålelige forhold begge steder og stoppe brugen af hånsord. Se mere

Livet på landet er langt bedre end sit rygte

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fået lavet en undersøgelse om ”udkants Danmark”, som professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet står bag. Heri tilføjes væsentlige nuancer til det billede, der synes at have fæstnet sig i medierne. 
Uden at det skal tildække problemerne og borgernes oplevelse af dem, viser tallene, at livet i udkanten ikke er så ringe endda. Man kan måske tolke det på den måde, at der er kvaliteter og ressourcer i udkantsområderne, der kunne få områderne til at blomstre, både materielt og trivselsmæssigt. At man i dén situation finder, at trygheden og tilfredsheden med tilværelsen generelt er på højde med resten af befolkningen, er et tegn på, at man ikke skal aflive udkantsområderne for tidligt. Tallene ligger langt fra den elendighedsforestilling, der undertiden omgærder ”udkanten” i den offentlige debat. Se mere

 

Kommunen vil gerne understøtte civilsamfundet og de lokale fællesskaber i landsbyerne samt forbedre det lokale samarbejde

I Syddjurs Kommune har bedt distriktsrådene om at formidler  rigtig mange landsbyer med tætte fællesskaber og aktive borgere. Der er idrætsforeninger, skolebestyrelser, forsamlingshuse, brugerråd og mange andre sammenhænge, hvor borgerne mødes. Hvad skal der til for at styrke fællesskabet i din landsby? Har børnene brug for en legeplads? Har I tradition for at mødes til en markedsdag eller et fælles kaffebord i forsamlingshuset, og ønsker i at forbedre det?  Kan i bruge et landsbyprojekt, hvor I tager initiativet og ansøger kommunen om støtte? Vil I gerne tiltrække nye beboere eller passe bedre på de, der bor der i forvejen?  
Frivillige arbejder på utallige områder. Interesserer I jer for miljø, naturen eller affaldssortering? Tænker I på besøgsvenner, vejledning til medborgere, lektiehjælp eller tøjindsamling? Vil I gerne forbedre jeres landsbymiljø med nye traditioner, fælles faciliteter eller en opkvalificering af forsamlingshuset? 

Kriterier for vurdering af ansøgninger:

Civilsamfundspanelet vil særligt vægte ansøgninger, der tager sigte på: 
Projekter som borgerne og deres foreninger udfører på eget initiativ og ved egen kraft med støtte fra Syddjurs Kommune.
Projekter der understøtter fællesskaber, nytænkning og det gode liv i landsbyerne.
Projekter der fremmer borgernes engagement og positive samvær samt understøtter frivillige der tager ansvar.
Projekter der fremmer tilflytning og tilknytning til lokalområdet. Eksempelvis kan projekterne indeholde information om attraktive fællesskaber og attraktive landsbyer.
Projekter, der tager udgangspunkt i landsbyer med under 1500 indbyggere.
Projekter der giver Syddjurs Kommune nye erfaringer med frivillige fællesskaber, og som kan danne skole for andre landsbyer.

 

Her kan der søges om 50.000 kr.

Syddjurs Kommune ønsker at understøtte civilsamfundet, de lokale fællesskaber og styrke sit lokale samarbejde. Kommunen har besluttet at udbyde fire landsbyprojekter, som borgerne eller deres organisationer kan søge om hjælp til. Hvert af de fire projekter tildeles 50.000,-kr, som anvendes til opfyldelse af formålet. 
Ansøgningsfristen er mandag den 11. august 2015.  Ansøgningen sendes elektronisk til nibn@syddjurs.dk
I ansøgningsskemaet lægges op til, at distriktsrådene involveres i én eller anden grad. Kommunen informerer det enkelte distriktsråd om ansøgninger fra lokalområdet. 

Klik på billedet og gå til ansøgningsskema
Klik på billedet og gå til ansøgningsskema

Mols i Udvikling

Klik på billedet og se mere
Klik på billedet og se mere

RealDania og DGI har udvalgt projekt “Mols i Udvikling” som første pilotprojekt under RealDanias nye satsning “Landsbyklynger”

Som pilotprojekt får den udvalgte kommune og klyngesamfundet støtte til at udvikle en plan for samarbejde omkring fælles foreningsliv, mødesteder, faciliteter, handel, bosætning med videre. Realdania og DGI finansierer projektet med minimum 250.000 kr. gennem forløbet og forudsætningen for deltagelse i pilotprojektet er, at Syddjurs Kommune indgår et samarbejde med Realdania, og at projektet forankres i Syddjurs Kommune. Ligeledes vil projektet skulle medfinansieres med 50.000 kr. Et enigt PUK-udvalg indstiller til byrådet, at Syddjurs Kommune indgår aftale med Realdania om deltagelse i projektet.
 

Der er lavet 5 masterplanhæfter
Der er lavet 5 masterplanhæfter
Mange deltagere har været med i processen
Mange deltagere har været med i processen

Masterplan for Mols i Udvikling

Som en del af projektet Mols i Udvikling udarbejdes en masterplan for området omkring skole og hal i Knebel. Arbejdet hermed er finansieret af kommunen med 90.000 og af Borgerforeningen,  IFMols,  Molsskolen og Molshallen med hver 10.000 kr. Tilvejebringelse af masterplanen er foregået gennem en løbende involveringsproces som en del af det dialogorienterede planlægningsarbejde. DGI-tegnestuen har været åben for enhver med mulighed for at fremkomme med ønsker til projektet. Ganske mange mennesker har deltaget i processen.

Kurset indeholdt flere simulerede situationer
Kurset indeholdt flere simulerede situationer

Regionsrådet vil uddanne to hjertestarterteam på Mols og Helgenæs

Selv om Regionsrådet - med fastholdelse af akutlægebilens placering i Grenaa - har bemandet ambulancerne i Rønde og Ebeltoft med paramedicinere, har rådet alligevel ment det rimeligt at etablere to hjertestarterstationer i henholdsvis Tved og Fejrup. Det sker i erkendelse af, at responstiden ofte vil være temmelig lang. Og netop tiden er særdeles afgørende for et heldigt udfald ved hjertestop.
I den anledning har Regionen i samarbejde med Borgerforeningen - der i forvejen havde et hjertestarterteam med tidl. falckredder Fritz Kofod som tovholder - oprettet to hjertestarterteam, der pt. er under uddannelse. Det første hold på 12 er færdiguddannet og efterfølges snarest af endnu et hold på 12 personer, så der ialt på Mols og Helgenæs er 24 personer, som i fremtiden vil indgå i beredskabet.
En 112-førstehjælper kaldes via SMS fra AMK-vagtcentralen i situationer med mistanke om hjertestop i lokalområdet. I SMS`en oplyses en adresse og tidspunktet for udkaldet. Den vigtigste opgave for 112-førstehjælperen er at give førstehjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem.

 

Velkommen til sommerfest på Mols

For 40 år siden blev den første sommerfest afholdt, så det i år er fest nummer 41 i en ubrudt række. Sommerfesten skal samle befolkningen, hente ”gamle” venner hjem på besøg, være et aktiv for vores dejlige sted, vise at der er liv i lokalområdet - og om muligt skabe et overskud, der bruges til at skabe aktiviteter for foreningens børn og unge i hverdagen. Sommerfesten er formet som de seneste års fester. Det er bygget op omkring samvær, hyggelig musik, små konkurrencer, udstilling, marked og salg af mad og drikke. Derfor er det naturligvis ikke tilladt selv at medbringe mad og drikke på pladsen.
Se mere

Klik på billedet for at hente det store sommerfestprogram

 

Vistoft mølle restaureres

Borgerforeningen har flere gange uden held forsøgt at skaffe midler til restaurering af Vistoft mølle. Nu er det så lykkedes for ejerne af møllen at tilvejebringe midler til en restaurering. Vi ønsker et stort tillykke!
Med en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er flere års bestræbelser på at bevare Vistoft Mølle som et vartegn for Mols og Nationalpark Mols Bjerge blevet en realitet. Vistoft Mølle har i de senere år haft brug for restaurering. Ved hjælp af en meget stor bevilling fra A.P. Møller Fonden samt en yderligere bevilling fra Augustinus Fonden, er det nu muligt at kunne igangsætte en større restaurering af møllen. Restaureringen er påbegyndt. Tirsdag d. 9. juni løftes møllehatten af.

Landdistrikternes Fællesråd anbefaler et “Helt Danmark i balance”

Danmark har længe været hærget af en bølge af centraliseringer – ofte uden fornuftigt grundlag og med elendige resultater. Udviklingen skal vendes, så yderområderne får samme vilkår som storbyerne. Derfor må områderne have forbedrede rammevilkår. Landdistrikternes Fællesråd vil gerne gøre sit til, at ”ET HELT DANMARK i BALANCE” bliver valgets hovedtema. Med nedenstående underskriftsindsamling foreslår Fællesrådet derfor, at mange viser politikerne, at det er vi MANGE, der vil. Underskriftsindsamlingen findes på følgende link: http://www.skrivunder.net/et_helt_danmark_i_balance
Halvdelen af landets areal styrer direkte mod total affolkning. Men udkanten ligger ikke altid, hvor vi tror. Se kortet her ved siden af. Med et klik på kortet ses hele artiklen.

Se artikel fra weekendavisen

Klik på kortet for at se hele artiklen
Klik på kortet for at se hele artiklen

Grundlovsmøde i præstegårdshaven

Der indbydes igen i år til det traditionelle grundlovsmøde i Knebel præstegårdshave.
Tidligere indenrigsminister og borgmester i Aarhus, Thorkild Simonsen har lovet at holde årets grundlovstale. Det musikalske indslag er lagt i hænderne på den professionelle musiker, troubadour og selskabsmusiker, hyggepianisten, Flemming Baade.
Kaffe og kage kan købes for 20, - kr.
I tilfælde af dårligt vejr rykkes ind i sognehuset.

Thorkild Simonsen
Thorkild Simonsen

Er det lige din interesse?

Mols i Udvikling
Mødeindkaldelse til grupperne natur, ude liv, motion & fritid
Mandag den 8. juni kl. 19.00 i hallen.
Til mødet er indkaldt alle med interesse for natur, ude liv, motion og fritidsaktiviteter.
Alle der har tilmeldt sig en gruppe, og alle øvrige med interesse for området er velkomne.
Mødet ledes af konsulent Carsten Blomberg Hansen, og de ansvarlige for
gruppearbejdet.

Borgerforeningen har fået ny hjemmeside

For tredje gang har Borgerforeningen været nødt til at lave ny hjemmeside. Alle tidligere systemer er udfaset af udbyderne efter kort tid. Nu har foreningen valgt et redigerings-system, som bruges af flere milioner mennesker. Med så mange brugere er det mere tvivlsom, om systemet udfases med det første. 
Vi håber på en god modtagelse hos vore medlemmer. Under alle omstændigheder tror vi, den nye hjemmeside er lettere at finde rundt i med sin enkle struktur.

Åben landsby på Helgenæs
Åben landsby på Helgenæs

Dørene åbnes

Stødov og Fejrup slår dørene op den 4. juli fra klokken 10-16 til deres hjem, så turister og andre kan kigge forbi. Næsten samtlige husstande i de to landsbyer åbner deres hjem. Dagen slutter af med en stor fællesspisning for beboerne i Stødov og Fejrup. Se omtale her

Det går godt i Strands

Bestyrelsen for Strands Forsamlingshus glæder sig over et forrygende forår. Joan Langvad Jensen giver udtryk for bestyrelsens glæde over den store opbakning og støtte fra sponsorer gennem sit læserbrev her.

Diodeskilte

Det fremgår af kommunens skiltevejledning, at diodeskilte som udgangspunkt ikke må opsættes. På baggrund af en henvendelse fra Borgerforeningen er der nu iværksat en opdatering af vejledningen, idet man erkender, at diodeskiltning til stadighed er under udvikling og udbredelse

Borgerforeningens kommentar til stop for udrykningslæge på Mols

Det fremgår af det administrative oplæg til besparelser i RegionMidt, at funktionen som udrykningslæge opsiges. Forslaget indeholder følgende passus:
”Der er udarbejdet tre modeller (10 a, 10 b, 10 c), der kan således kun vælges én af modellerne. Koncernledelsen anbefaler model a.
Det er indarbejdet i alle tre modeller, at udrykningslægen på Mols nedlægges.
Uanset hvilken model, så er det et stop for udrykningslægefunktionen på Mols.
Se Borgerforeningens indsigelse

Udrykningslægen spares væk
Udrykningslægen spares væk

Vækst i Hornslet og Rønde med Mols på 3. pladsen

Befolkningsprognosen for 2015 - 2027 foreligger nu til behandling i byrådet. Den viser et gradvist fald i folketallet frem mod 2027, fra 41.652 i 2015 til 40.707 i 2027. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til kommunens budgetlægning, og skal derfor godkendes i Byrådet. Indbyggertallet samlet i kommunen falder jævnt i perioden med 945 personer (2,3%). Alene distrikt Ebeltoft har et fald på 1142 personer (13%).
Distrikter som Hornslet har derimod en stigning på 274 (4,3%). Det samme gælder Rønde 212 (3,5%). Mols følger på tredjepladsen med en vækst på 75 (1,2%), herefter Rosmus med 24 (1.1%) og Mørke med en tilvækst på 7 personer (0,3%).
Alle øvrige distrikter viser tilbagegang: Kolind med et fald på 50 personer, Ryomgård 91, Thorsager 71, Ådalen 181
Ikke et eneste distrikt kan udvise en stigning i gruppen 7-16 årige, medens den mest markante stigning finder sin årsag i væksten af +65 årige. Bemærkelsesværdig er også gruppen 25-59 år. Her er der kun fremgang i Hornslet og Rønde, medens øvrige distrikter må notere tilbagegang. Dog udskiller Mols sig helt markant med en status quo i gruppen for 25-59 år. Gennem hele den 12 årige planperiode mindskes gruppen her i distrikt Mols med kun 8 personer eller 0,5%. Til sammenligning falder samme gruppe med hele 2835 personer eller 15% for kommunens som helhed.

70 årsdagen efter Danmarks befrielse fejres ved kransenedlæggelse på Helgenæs og Tved kirkegårde

I forbindelse med 70. års dagen for Danmarks befrielse vil Marineforeningen, Våbenbroderforeningen for Ebeltoft og omegn og Balle Våbenbroderforening gerne mindes de faldne i forbindelse med anden verdenskrig.
De påtænker at køre rundt med en delegation af faner den 5.maj til de mindesmærker /gravsteder, der findes i den Gl. Ebeltoft Kommune. En tilsvarende tur har været foretaget i forbindelse med 50 og 60 års dagen.
Ved mindesmærkerne vil der bliv en kort mindestund, og der vil blive lagt en krans- eller blomster- og fanehilsen. Borgerforeningen har givet et bidrag på 1000 kr. til formålet. 

Stop for udrykningslægen

RegionMidt´s nys offentliggjorte forslag til budget medfører, at udrykningslægen på Mols stopper. Sparekataloget medtager ikke ressourcer til den funktion.
Udrykningslægen på Mols blev ellers af Regionen aneset som en god begrundelse for ikke at flytte akutlægebilen til en placering midt på Djursland, som gennem mange år var ønsket af Borgerforeningen Mols. Regionsrådet fastslog, at akutlægebilen skulle forblive i Grenaa, Basta!

Med bilen placeret i Grenaa blev det sydlige Djursland kompenseret via bevarelse af udrykningslæge og ambulancebemanding med paramedicinere på stationerne i Rønde og Ebeltoft. Efterfølgende har borgerforeningen startet et hjertestarterteam. Det synes regionen er en så god ide, at regionen tilbyder to § 112-team - et på Helgenæs og et i Tved. På den måde overgår akut indsatsen ganske langsomt fra professionelle teams til civile teams.  

Placeringen i Grenaa blev bl.a. begrundet med, at der var udrykningslæge på Mols!

 

Akutlægebilen placeret i Grenå indtil videre!

 

 

Foråret så sagte kommer......

Det spirer og gror omkring os. På Mols og Helgenæs er der en voksende interesse for det arbejde, som p.t. udfolder sig i området for at skaffe bosætning.

Her tænkes specielt på det store projekt Mols i Udvikling, IF Mols´ arbejde med at udbygge områdets idrætsfaciliteter, Borgerforeningens bestræbelser for at udrulle fibernet, Distriktsrådets promovering af herlighederne midt i landet - nær ved vandet - tæt på lufthavn og færge ud i verden.
Gode kræfter arbejder for nedrivning af faldefærdige ejendomme og forskønnelse af lokale pladser. Vandkunsten åbnes 1. april kl. 10. Alle er velkomne.
Alt sammen initiativer som i sig selv er til glæde og gavn for de lokale, men i høj grad også sætter fokus på et aktivt lokalsamfund og er med til at fremme bosætningen i området.
Dertil har private investorer ofret megen energi i byggemodning af dejlige og attraktive byggegrunde - klods op ad Nationalpark Mols Bjerge med fantastisk udsigt over vig og bugt til den anden side. Det spirer og gror.....
Behov for en færgerute mellem Djursland og Sjælland 
Færgesejladsen mellem Djursland og Sjælland er del af et trafikforlig. Syddjurs byråd støtter aktivt, at der sker en politisk afklaring af, om en anden aktør kan få lov til at besejle havnene i Odden og Ebeltoft. En gruppe lokale erhvervsfolk og den lokale erhvervsforening arbejder med kommerciel afklaring af en ny rute.
Også Borgerforeningen Mols bidrager aktivt i arbejdet med at genskabe en færgeforbindelse mellem de to landsdele - bl.a. gennem sit medlemsskab af bestyrelsen for Trafikforeningen Djursland. Denne forening havde indkaldt til høring om muligheden for at få færgen tilbage. Godt 80 interesserede (fra både syd- og norddjurs kommuner) mødte frem i Kulturhuset i Grenå, men desværre dukkede repræsentanten for RØD BILLET ikke op. I stedet refererede Borgerforeningens formand (medlem af Trafikforeningens bestyrelse) den nedenfor omtalte undersøgelse og opfordrede til at fremsende en resolution med det helt korte, men klare budskab:  Deltagerne i høringen ønsker en færgeforbindelse mellem Djursland og Sjælland. Resolutionen fik massiv tilslutning. Se mere fra mødet eller her.


Rejsemønster fra Djursland til Sjælland
Djurslands Udviklingsråd har foretaget en lille undersøgelse om erhvervslivets behov for at rejse mellem Djursland og København/Sjælland. 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i januar 2015. Undersøgelsen er gennemført online via udsendt e-mail med svarlink til respondenter. Der blev udsendt mail til 100 udvalgte respondenter – 50 i hver af de to kommuner. 51 virksomheder har totalt set besvaret spørgeskemaet indenfor svarfristen. Svarfristen var 14 dage efter modtagelse af mail. Der blev 5 dage før svarfristen udsendt rykkermails til i alt 61 virksomheder, hvoraf 12 efterfølgende besvarede spørgeskemaet. Se konklusion 

Søg i Molsarkivet fra din egen PC
Molsarkivet har sammen med 550 andre små lokalarkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer.
- Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Lokalarkiverne har bidraget med masser af materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over for eksempel, et skole billede fra en af de helt gamle skoler, et gymnastik billede fra dengang, det var før eller noget helt andet, siger Jan Birk, der er arkivleder på Molsarkivet. (Borgerforeningens bestyrelse er samtiddig bestyrelse for Molsarkivet).
Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.
- Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv, siger Jan Birk.
De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Læs mere om dit Lokalarkiv på www.syddjurslokalarkiver.dk Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk

Revy igen
Molsrevyen spiller igen for Borgerforeningen medlemmer.
Det sker onsdag den 4. marts kl 19.30 i Tved Forsamlingshus.
Entreen er 100 kr. for ikke medlemmer, medens medlemmer har gratis adgang.
Startsignal
Nu starter de mange grupper i Mols i Udvikling.
Se mere her

Interessant undersøgelse

I de seneste år er danskerne i stor stil rykket fra land mod by, men måske kan det rent faktisk vendes, hvis betingelserne er de rigtige. I hvert fald melder 4 ud af 10, at de vil være parate til at flytte til et landdistrikt med under 3.000 indbyggere mindst en halv times kørsel fra landets største byer, hvis der var et godt og sikkert job at få i nærheden til både dem og deres eventuelle partner. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Momentum blandt et repræsentativt udsnit af 18-74-årige danskere, der i dag bor i en by med mindst 50.000 indbyggere.
Se hele undersøgelsen her.

Kan vi få færgen tilbage?

Debatten på generalforsamlingen i sidste måned afspejlede kritik af den manglende sejlads fra Ebeltoft.
Molslinien har fremført, at det har sin årsag i manglende kunder. Molslinien har selvsagt ret til at agere, som bestyrelse og ledelse finder det bedst, men rederiets argumenter om, at "trafiktallene viser, at kunderne ikke har bakket op om Ebeltoft-Odden linjen" er mere eller mindre bevidst strategi. Se mere herom.
Borgerforeningen har sæde i bestyrelsen for Trafikforeningen Djursland.
Her har bestyrelsen inviteret en repræsentant fra busfirmaet “RØD BILLET” til at fortælle om firmaets overvejelser vedrørende tiltag til fornyet færgedrift og tilslutningsbusser. Det sker under overskriften: KAN VI FÅ FÆRGEN TILBAGE? og arrangeres som en ”Høring om færge/bussituationen på Djursland” onsdag 4. marts kl. 19.00 i Kulturhuset i Grenaa.
Her er alle interesserede meget velkomne.


Hvor er de positive historier fra landområderne?

57 % af danskerne mener, at medierne tegner et for negativt billede af Danmarks landdistrikter. Oftest er det de negative historier, der bliver fortalt, og der bruges negativt ladet ord som ”Udkantsdanmark” og ”Den rådne banan”. Ord der stigmatiserer områderne, de aktiviteter og den befolkning, der bor der. Dette negative billede har områderne ikke fortjent, mener de adspurgte i undersøgelsen lavet af Momentum.
Vi skal selv passe på og f.eks. ikke sige herude hos os, men blot her hos os. Det sender et langt bedre signal at tale op i stedet for ned. Og så skal vi altid fortælle om de gode oplevelser. Her er lidt hjælp.

En status for masterplanen 02.02.2015

Der var ganske fint fremmøde den 20. januar, hvor der på Molsskolen blev orienteret om den selvbestaltede styregruppes arbejde frem til dags dato. Det blev understreget, at den selvbestaltede gruppe herefter overgiver projektet til den nye styregruppe, hvortil de fremmødte kunne tilmelde sig senere på aftenen.
Processen ledes af DGI og Carsten Blomberg Hansen, indtil der foreligger en Masterplan og den nye styregruppe er etableret. Masterplanen udarbejdes af DGI på Karpenhøj, i samarbejde med arbejdsgruppen.
Efter velkomsten den 20.1. var der oplæg og forslag til, hvorledes arbejdet med fællesskabet kan arrangeres og organiseres. Efter indlæg og dialog, var det tid til gruppearbejde, hvor der dels blev arbejdet med mulige udviklingsområder, og dels en tilkendegivelse fra den enkelte i forhold til interesser for deltagelse i det frivillige arbejde.
Mere end 50 personer meldte sig til at arbejde for Mols i Udvikling.
Allerede 2. februar samledes den nye styregruppe for at tilrettelægge arbejdet og processen. Der nedsattes et formandskab bestående af Søren Ibsen IFM, Jørgen Ørgård Borgerforeningen/Distriktsrådet og Trine Klaudi Sørensen. Endvidere kontaktpersoner til de enkelte arbejdsgrupper.
Den foreløbige masterplan, som blev præsenteret for den nu nedsatte styregruppe i Projekt Mols i Udvikling:

   

Støt stigende medlemstal er en stor styrke

Vi er nu 577 medlemmer i Borgerforeningen.
Det svarer til 18.8% af vælgerne.
Medlemskurven de seneste år
Medlemskurven de seneste år

 

Medlemskredsen har pt. overvægt af ældre, men også mange yngre har indset, at det er vigtigt at stå sammen om udviklingen af Mols og Helgenæs. Her er Borgerforeningen en vægtig medspiller og initiativtager. Senest har foreningen været en væsentlig faktor i bestræbelserne på at udrulle fibernettet, som er alfa og omega for at få gang i bosætning og styrke erhvervslivet.Skulle du få lyst at være med i kredsen, kan du blot indbetale et årskontingent på 100 kr. pr. pers. på konto i Sparekassen Djursland. Reg. nr.: 9388 konto nr.: 0000964689 Husk navn(e) på afsender, så vi kan se, hvem der melder sig som medlem.

Opbakning til bestyrelsen
Generalforsamlingen på Restaurant Mols Bjerge talte 25 af foreningens 577 medlemmer.  Forsamlingen godkendte såvel beretningen som regnskabet. Debatten drejede sig hovedsagelig om bosætning, men omhandlede også lufthavn og færgefart.  Der var forslag om stor rabat på byggegrunde, hvis en børnefamilie var interesseret.
Alle valg var genvalg. Dog henstår en plads i bestyrelsen ubesat efter Søren Erik Dam, idet det ikke var muligt at finde hans afløser. Efter generalforsamlingen skulle lufthavnsdirektøren have haft ordet, men han blev forhindret.
Uændret kontingent
I disse dage kommer der en lille opkrævning af kontingent for 2015 - udsendt gennem betalingsservice. Kontingentet er uforandret 100 kr. pr. pers. Foreningen er bedst tjent med et beskedent kontingent og mange medlemmer, så derfor har bestyrelsen vedtaget at fortsætte med den lave kontingentsats. Samtidig håber vi på dit fortsatte medlemskab og opbakning i 2015.
Du kan selv følge foreningens arbejde her på vores hjemmeside, og hvis du som medlem tilmelder dig mailinglisten, får du automatisk nyhedsbrev.

Generalforsamling på Mols Bjerge tirsdag den 27. jan kl. 19.30
Borgerforeningens ordinære generalforsamling finder sted på Restaurant Mols Bjerge den 27. januar 2015 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen serveres Forloren Skildpadde for 25.-kr.
Følg foreningens arbejde på www.borgerforeningen-mols.dk
Nuværende medlemmer får medlemskontingentet opkrævet gennem PBS
Nye medlemmer kan indbetale 100 kr. på konto i Sparekassen Djursland (reg. nr. 9388 kontonr. 0000964689
Husk navne på afsender.
Medlemmer har gratis adgang til Molsrevyen 4. marts!


Projekt - Mols i UdviklingProjekt Mols i Udvikling er startet af en initiativgruppe, som gennem nogle måneder har arbejdet for at skabe en fremadrettet udvikling på Mols. Deltagerne i gruppen er:
Jørgen Ørgård fra Borgerforeningen Mols, Søren Ibsen - repræsentant for IF-Mols, Louise Juul – formand for fællesbestyrelsen Molsskolen, Claus Peter Olesen – distriktsleder Molsskolen og Flemming Engbjerg Jessen – halinspektør Molshallen.Gruppen har taget initiativ til at skabe et udviklingsprojekt, og en masterplan for vores lokalsamfund. En plan der skal løfte os i fælleskab mod fremtiden.Som du/I måske er bekendt med, så har Syddjurs Kommune netop besluttet, og bevilliget midler til en ny fælles børnehave, tæt på hal og skole. På den måde skabes muligheden for et nyt fællesskab. Indholdet i dette nye fællesskab skal vi alle gennem de kommende måneder være med til at beslutte.Vores forhåbning er, at vi sammen kan starte en proces, hvor vi skaber en stærkere organisation mellem de mange foreninger, erhvervslivet, institutionerne og alle borgere.