Sidste Nyt

Høring om landsbyudviklingDen 2. høring på Christiansborg om de 17 anbefalinger, som ses ved klik her til højre. Dejligt at opleve  en Høring pege på de erfaringer, vi også selv har gjort her på Mols og Helgenæs. Nedrivningspuljen, mellemfinansiering, post nr. afhængig finansiering m.fl.
 
Landsbyudvalgets anbefalinger
Mange har bud efter inspirationInspirationen til fremtidens lokalområde kommer udefra. Sådan skrev Jyske Vestkysten
 
Gratis for medlemmer
Borgerforeningens medlemmer har gratis adgang til Molsrevyen, "Lige i Øjet" torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Tved Forsamlingshus efter først til mølle princippet.
Nu falder km-prisen 30%I fremtiden kan alle medlemmer af Molsbilen køre for 1,82 pr. kilometer. (der er stadig den samme time pris på 10,-)  Prisen gælder kun medlemmer. Ønsker man bare at leje bilen er det fuld pris. Hvis man f.eks kører i en bil fra Feldballe eller Byens Bil leverer en anden bil på Bilgaranti er prisen stadig 2,60 pr km.
 
Bestyrelsen konstitueret       På bestyrelsens første møde efter generalforsamling var der genvalg til Jørgen Ørgård på formandsposten. Erling Brejnegaard genvalgtes som næstformand og som ny kasserer valgtes Henning Møller Nielsen, Stødov. Se hele konstitueringen her.  Mols i Udvikling valgte Grith Mortensen og Kasper Nissen som fuldgyldige medlemmer af Borgerforeningens bestyrelse. Flagalléen kan fortsat lånes hos Hans Erik Mikkelsen havbovej3@gmail.com 
Læs beretningen 2018  her!
Enstemmig godkendelse

Såvel  formandens beretning som kassererens regnskab blev enstemmigt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling på Restaurant Mols Bjerge den 7. februar. Der var genvalg til Erling Brejnegaard og Nils Drachmann. Efter 12 år på posten som kasserer ønskede Susanne Löcke ikke genvalg og blev afløst af Henning M. Nielsen, Helgenæs. Der var genvalg til revisor Knud Sørensen med Palle Vang, Kongsgårde som suppleant og ny på den ledige suppleantpost blev Hanne Fink, Thorup. Inden dirigenten, Gunnar Sørensen, afsluttede, var der stor tak for indsatsen til den afgående kasserer for punktligt arbejde.

Medlemskab fornyes nu!

Vi må ikke glemme, at antallet af medlemmer er foreningens styrke! Så bliv medlem, hvis du ikke allerede er det og støt din borgerforening. Den arbejder for dig! Kontingent betales her.
Her finder du BorgerforeningenDu kan følge os på hjemmesiden og på Facebook samt få nyhedsbrev, hvis du selv anmoder om det her.  Det skyldes nye EU-regler om persondatasikkerhed.
Regionens Landsbypris 2019For 11. år i træk uddeler region Midtjylland en landsbypris, der skal sætte fokus på det gode og bæredygtige liv i Region Midtjyllands lokalsamfund. I år er Knebel og Mols i Udvikling med i opløbet om prisen.
Knebel og MiU er med i opløbet
Unge på afveje 
Vi har i den seneste tid desværre oplevet at nogle unge har haft adgang til nøglen i nøgleboksen til byens bil i Knebel. Sidst var det nogle meget unge, der havde taget bilen og kørt lidt rundt. De havde efterfølgende efterladt bilen i vejsiden mellem Knebel og Knebelbro. Sker det igen, kan vi blive nødt til at politianmelde sagen. Vi frygter, at denne uhensigtsmæssige brug kan føre til en ulykke med i værste fald person skade. Vi ved ikke, hvordan de har skaffet sig adgang, men da nøgleboksen ikke har været brudt op, ser vi kun 4 muligheder:
1. Man har afluret koden, når en bruger har låst boksen op.
2. Man har fået adgang til en af brugernes konto/mail og derved fået koden.
3. Man har afprøvet kombinationer.
4. At en bruger ikke har sikret sig, at boksen var lukket. Nøgleboksen skal altid lukkes med samme kode som man brugte til at åbne boksen med.
Bilen til glæde og gavn - ikke lejetøjSe udsendelsen fra TV2oj. Sådan gør de i Feldballe. Det kunne lige så godt være optaget her hos os. Mange ønsker den økonomiske frihed ved ikke selv at skulle eje en bil. Der er også rigtig mange, der har brug for 1,2 biler eller 1,3 biler, og så vælger de en ekstra bil i garagen fra og bruger Byens Bil!
 

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30 
på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
På valg er: Nils Drachmann, Erling Brejnegaard og Susanne  Löcke, (Susanne ønsker ikke genvalg). 
Efter generalforsamlingen uddyber bygningskonstruktør i Syddjurs Kommune, Heidi Scott Lundby samarbejdet omkring Knudepunktet. Heidi er formand for projektgruppen, der koordinerer byggeriet af Knudepunktet.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde!
Der serveres øl/vand og smørrebrød for 20,- kr.
Transform blev vinderenEjendomsfonden Knudepunktet Mols og Lokale brugere samt arkitekter fra  Transform skal i fællesskab  virkeliggøre vinderprojektet. De mange involverede skal sikre, at alle synspunkter bliver hørt, så det bedst mulige resultat opnås.
Borgerforeningens Nytårskur 
Ambassadørerne fra landsbyerne inviteres til nytårskur i Strands Forsamlingshus den 17. jan. 2019. Vi vil bl.a. drøfte, hvordan vi modtager tilflyttere. Om der er plads til forbedringer? Der er stor forskel på medlemstilslutning i de forskellige landsbyer. Spørgsmålet er hvorfor mon det?
Prognosen holder ikke
Bestyrelsen kunne slet ikke forstå den yderst pessimistiske befolknings-prognose, som kommunen offentliggjorde sidst i 2018. Nu viser det sig også, at prognosen slet ikke holder. De aktuelle tal er - som ventet - langt mere optimistiske. 

 

       
Der mangler brandfolkBeredskabet i Knebel kan bruge flere Brandfolk M/K.
Der er et fint kammeratskab i korpset og du skal blot henvende dig til Hans Erik Mikkelsen på tlf. 2045 8852
Du kan også blot sende en mail til havbovej3@gmail.com 
Vi går et nyt år i mødeBorgerforeningen ønsker alle sine medlemmer et godt nytår!
Vi byder velkommen til et nyt års glæder og udfordringer sammen med vore medlemmer - nye som gamle.
Foredraget finder sted på Molsskolen tirsdag d.8 januar kl.19:00.

En billet koster 50kr og kan købes på bibliotekets hjemmeside; 
www.syddjursbibliotek.dk

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Kulturgruppen i Mols i Udvikling.

       
Hvem skal bygge Knudepunktet?Mange deltagere har været med i processen. Den 4. januar vises,  hvem der skal stå for projektering af Knudepunktet i Knebel. Vi håber, du kan komme. Alle er meget velkomne 4.1.2019 kl. 14 på Molsskolen i festsalen.